Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Hjärta-kärl

Inget hälsohot med två teskedar salt om dagen

Publicerad: 24 augusti 2018, 08:45

Det är främst personer med ett högt saltintag som kan behöva dra ner på konsumtionen enligt en ny analys från en global studie.


De flesta individer kan äta runt två teskedar salt om dagen utan att det ökar risken för hjärt- kärlsjukdom, hjärtinfarkt eller stroke. Det är slutsatsen när data från den omfattande internationella Purestudien analyserats på nytt.

Men frågan om salt är bra eller dåligt är komplex, säger Annika Rosengren, professor i medicin vid Sahlgrenska akademin och medförfattare till studien.
– Vi behöver salt för att överleva men vi ska inte äta för mycket. Eftersom det finns stora individuella skillnader i hur saltet påverkar blodtrycket och vilka risker det medför är det svårt med exakta gränsvärden. Det sammanlagda budskapet är att det inte finns någon anledning till att en frisk vuxen person som äter måttligt med salt behöver minska sin konsumtion, säger hon.

Resultatet som nu presenteras bygger på en ny analys av en studie som publicerades 2014 där forskarna undersökt riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom bland över 156 000 människor från 17 länder. Slutsatsen i denna nya analys går i linje med den förra, skillnaden är att deltagarna nu följts i ytterligare fyra år och att man analyserat utfallet på samhällsnivå.

Forskarnas slutsats är att en vuxen person kan konsumera upp till fem gram natrium per dag utan att öka risken att drabbas av hjärt-kärlsjukdom. Det motsvarar 12,5 gram salt vilket är betydligt mer än Livsmedelsverkets rekommendation om ett medelintag på högst sex gram salt per dag.

I samhällen där saltkonsumtionen är högre än så, framför allt i Kina, såg forskarna en koppling till en ökad risk att drabbas av stroke. Däremot såg de ingen ökad risk för hjärtinfarkt och högt saltintag.

När resultat från Pure publicerats tidigare har den stött på kritik, bland annat har metoden där salthalten enbart mäts i deltagarnas morgonurin ifrågasatts, vilket Dagens Medicin skrivit om. Annika Rosengren menar att mätmetoden är bra men att det kan finnas andra begräsningar med studien.
– Det är en observationsstudie med syftet att återspegla de saltmängder som folk brukar äta så vi kan inte slå fast något orsakssamband. Att göra en randomiserad studie över saltintag är inte görbart eftersom man i princip skulle behöva stänga in folk, säger hon.

Annika Rosengren påpekar att uppföljningen på åtta år är kort ur ett livscykelperspektiv.
– Eftersom vi tittat på medelålders personer så kan vi inte säga någonting om hur barn och unga påverkas på sikt av de saltmängder de får i sig via industriprodukter som exempelvis bröd, ost och smör, säger hon.

I resultatet skriver forskarna att blodtryck påverkas av saltet och för varje extra uppskattat extra gram natrium såg forskarna en ökning i det systoliska blodtrycket med 2,86 mm Hg. Denna koppling sågs i alla samhällen.

– Det finns ett samband mellan saltintag och högt blodtryck så personer som har ett svårreglerat blodtryck eller som ligger på gränser för att behöva medicinera kan pröva att dra ner på saltintaget, annars behöver man som vuxen inte bekymra sig, säger Annika Rosengren.

Forskarna tittade också på kaliumintag och såg där att i områden med ett högt intag kaliumintag tycks ge en minskad risk att drabbas av hjärt-kärlsjukdom och död. I diskussionen skriver de att ett högt intag av kaliumrika livsmedel som bönor, rotfrukter och frukt kan motverka saltets eventuellt negativa effekter bland dem som konsumerar mer än 12,5 gram salt om dagen.

Resultatet presenteras i tidskriften The Lancet. Sverige och Polen var de enda europeiska länderna som ingick.

Läs mer i abstract:
Andrew Menthe med flera. Urinary sodium excretion, blood pressure, cardiovascular disease, and mortality: a community-level prospective epidemiological cohort study. Lancet, publicerad online den 11 augusti 2018, DOI: DOI:https://doi.org/10.1016/S0140-6736(18)31376-X

Petra Hedbom

Reporter

petra.hedbom@dagensmedicin.se

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev