Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Hjärta-kärl

Inte bättre med kompressioner utan paus

Publicerad: 10 november 2015, 10:18

Att göra hjärt-lungräddning utan att pausa bröstkompressionerna för inblåsning gjorde inte att fler, men inte heller färre, överlevde ett hjärtstopp, enligt en studie publicerad i New England Journal of Medicine.


I dag rekommenderas 30 bröstkompressioner följt av två inblåsningar när det gäller hjärt-lungräddning i bland annat Sverige. Tidigare studier har antytt att uppehåll i bröstkompressioner för inblåsning minskar chansen för överlevnad då blodflödet saktas ned. Nya amerikanska riktlinjer gör gällande att ambulanspersonal i vissa fall kan ge kompressioner utan avbrott.

Men en ny randomiserad studie som jämförde kompressioner utan avbrott med kompressioner med paus för inblåsning på människor med hjärtstopp utanför sjukhus finner inget stöd för de amerikanska riktlinjerna.

Forskarna fann ingen statistiskt signifikant skillnad i vare sig överlevnad eller hjärnskador mellan de två metoderna. I gruppen som fick kontinuerliga bröstkompressioner överlevde 9,0 procent jämfört med 9,7 procent i gruppen som hade avbrott i kompressionerna. I interventionsgruppen hade 7,0 procent överlevt med gynnsam neurologisk funktion efter hjärtstoppet jämfört med 7,7 procent i kontrollgruppen.

I en ledarartikel påpekas att tidigare studier som visat en överlevnadsfördel med oavbrutna kompressioner kan ha berott på hur de studierna var upplagda. Ledarförfattaren påpekar även att de båda grupperna hade ett högt antal kompressioner per minut. En annan tänkbar förklaring kan vara att avbrott för inblåsning kan vara mindre viktigt än vad man tidigare trott, skriver ledarförfattaren och ställer frågan om de amerikanska riktlinjerna bör revideras.

Totalt ingick 23 711 personer som fick hjärtstopp utanför sjukhus och som fick hjärt- lungräddning utförd av ambulanspersonal. Antingen utförde ambulanspersonal bröstkompressioner i ett tempo av 100 per minut utan att pausa för totalt tio inblåsningar per minut. I kontrollgruppen skulle tempot vara lika högt, men efter 30 bröstkompressioner pausades de för två inblåsningar. I båda grupperna gavs inblåsningar genom ventilationsmask och blåsa.

Effektmått var överlevnad och neurologisk funktion när patienten skrevs ut från sjukhuset. I studien kontrollerades det för vilken behandling patienterna fick före och efter ankomst till sjukhuset, hur snabbt de fick hjärt-lungräddning samt om de fick behandling med hjärtstartare eller inte.

Studien presenterades även vid den amerikanska hjärtkongressen AHA i Orlando på måndagen.

Läs mer i abstract:

Graham Nichol med flera. Trial of Continuous or Interrupted Chest Compressions during CPR. New England Journal of Medicine, publicerad online 10 november 2015. Doi: 10.1056/NEJMoa1509139

Relaterat material

SMS gjorde att fler fick hjärt-lungräddning

Forskning på telefon-HLR höjdpunkt på återupplivningsmöte

AMINA MANZOOR

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev