Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Fredag16.04.2021

Kontakt

Annonsera

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Hjärta-kärl

Intensiv behandling av socker kan omvärderas

Publicerad: 16 April 2008, 08:02

Debatten om vilka blodsockermål som ska gälla för typ 2-diabetiker har åter blossat upp sedan en studie indikerat att intensiv behandling ökar dödligheten. Svensk expertis manar dock till försiktighet i tolkningen av resultaten.


Det har länge diskuterats hur långt man bör pressa de höga blodsockervärdena vid typ 2-diabetes. Tanken bakom en intensivare behandlingsstrategi är att ytterligare minska risken för de långsiktiga diabeteskomplikationerna. Samtidigt kan det vara en nackdel ur livskvalitetssynpunkt för patienten och en resursfråga för sjukvården att driva blodsockersänkningen långt.

Det gängse måttet på långsiktig blodsockerkontroll är det så kallade HbA1c-värdet. Enligt riktlinjer från Socialstyrelsen som nu är under omarbetning är målvärdet för HbA1c 6,5 procent. Detta har i en senare behandlingsrekommendation från Läkemedelsverket justerats ned till 6,0 procent. Där sägs också att man hos nydebuterade patienter kan eftersträva ännu lägre målvärden, ner mot under 5,0 procent, som är nivån hos friska.

Nu har frågan om målvärdena blivit aktuell igen sedan fler patienter som fått intensiv blodsockerbehandling i den nordamerikanska Accord-studien avlidit jämfört med en kontrollgrupp. I studien lottades 10 251 typ 2-diabetiker med hög kardiovaskulär risk till att antingen få konventionell eller intensiv blodsockerbehandling.

Oklar orsak till högre dödlighet
Vid en uppföljning av fyra års behandling visade det sig att 257 patienter hade dött i gruppen som fått intensiv behandling jämfört med 203 i kontrollgruppen. Det oväntade utfallet gjorde att alla som fått intensiv blodsockerbehandling i studien i februari ställdes om till konventionell behandling.

Orsaken bakom den ökade dödligheten i gruppen som fått intensivbehandling är ännu okänd. Det har varken gått att knyta denna till något av de använda läkemedlen eller till ett ökat antal episoder av lågt blodsocker.  Övriga behandlingsarmar i Accord-studien, där man jämför olika målnivåer för blodtryck och blodlipider, fortgår enligt plan.

Det överraskande resultatet i Accord ledde till offentliggörandet av interimsresultat från en annan stor diabetesstudie, Advance, med deltagare från 20 länder. I denna undersökning lottades patienter, liksom i Accord, till antingen intensiv eller mer konventionell blodsockersänkning.

Efter fem års uppföljning hade patienterna i Advance som fått intensiv behandling i medeltal uppnått ett HbA1c på 5,3 procent, vilket är samma värde som de intensivbehandlade i Accord nådde. Men den intensiva blodsockerbehandlingen i Advance innebar inga risker jämfört med den konventionella behandlingen.

Individualisering nödvändig
Björn Eliasson är docent och överläkare vid diabetescentrum vid Sahlgrenska universitetssjukhuset/Sahlgrenska i Göteborg, samt ordförande i Svensk förening för diabetologi. Han menar att de nya studierna manar till eftertanke men att det inte går att dra några säkra slutsatser, då fullständiga resultat och analyser ännu inte presenterats.

– Det finns ingen anledning att överväga att ändra svenska rekommendationer. Man ska hålla i minnet att dödligheten i Accord oavsett behandlingsgrupp har angivits vara låg.

Studiedeltagarna hade också en relativt hög kardiovaskulär risk. Om något påminner oss resultatet om att behandlingen bör vara individualiserad och att sjukare patienter ska behandlas med stor omsorg, säger Björn Eliasson.

Samtidigt lyfter han fram att det inte bara är kontroll av blodsockret som är betydelsefullt vid typ 2-diabetes. Nyligen publicerades en 13-årsuppföljning av den danska Steno 2-studien, där intensifierad riskfaktorkontroll och beteendemodifiering minskade den relativa risken att dö med 50 procent jämfört med en kontrollgrupp.

– Mycket talar för att det är individualiserad multipelriskfaktorintervention som i Steno 2-studien som är mest värdefullt, säger Björn Eliasson.

I juni väntas resultaten från ytterligare en studie, VADT-studien, som kan ge besked om nyttan av intensiv blodsockerbehandling vid typ 2-diabetes. I studien har 1 700 patienter lottats till behandling mot HbA1c-målvärdena 5,0 eller 7–8 procent.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev