Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Måndag19.04.2021

Kontakt

Annonsera

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Hjärta-kärl

Intensiv behandling vid typ 2-diabetes halverade sjuklighet

Publicerad: 30 Januari 2003, 09:26

Intensiv behandling för att bland annat sänka blodtryck och bromsa begynnande njurskada, minskade risken att drabbas av hjärt-kärlkomplikationer, stroke och andra följdverkningar hos patienter med typ 2-diabetes. Det visas i en dansk studie som presenteras i dagens utgåva av tidskriften New England Journal of Medicine.


För att avgöra värdet av en mer intensiv behandling än den som ges enligt gällande rekommendationer vid typ 2-diabetes och begynnande njurskada, manifesterad med mikroalbuminuri, små mängder utsöndrat plasmaprotein i urinen, gjorde forskargruppen med forskare från Gentofte, Herlev, Roskilde och Aarhus, Danmark, en studie där 160 patienter ingick.  Patienterna var i genomsnitt 55,1 år och de följdes under i genomsnitt 7,8 år. Hälften av deltagarna fick konventionell behandling av olika riskfaktorer. Den andra hälften fick en mer intensiv behandling med lägre målnivåer för blodtryck (135/85 mmHg jämfört med 130/80 mmHg under den senare delen av studien), totalkolesterol vid fasta (4,9 mmol/L respektive 4,5 mmol/L), triglycerider vid fasta (2,0 mmol/L respektive 1,7 mmol/L).  De sista åren av studien behandlades intensiv-gruppen med acetylsalicylsyra oavsett om patienterna hade verifierad kranskärlssjukdom eller perifer kärlsjukdom eller ej. I gruppen konventionellt behandlade, fick enbart de med känd ischemi denna behandling. I slutet av studien fick flertalet i intensivgruppen även tillskott av vitaminer och mineraler, medan ingen i den konventionellt behandlade gruppen fick detta.  Under uppföljningsperioden inträffade 85 hjärt-kärlhändelser i den konventionellt behandlade gruppen jämfört med 33 i den intensivbehandlade. Antalet ickedödliga hjärtinfarkter var 17 respektive fem, medan antalet ickedödliga stroke var 20 respektive tre. Antalet hjärt-kärlrelaterade dödsfall var dock lika i grupperna, sju i varje. Medan 44 procent av konventionellt behandlade patienter upplevde minst en hjärt-kärlhändelse var andelen 24 procent av de intensivbehandlade.  Risken för hjärt-kärlsjukdom minskade med 53 procent medan risken för nefropati, njursjukdom minskade med 61 procent, retinopati, förändringar i ögats näthinna, med 58 procent och neuropati, nervskada, med 63 procent.  Forskarnas slutsats är att en målstyrd intensiv behandling av flera olika riskfaktorer hos typ 2-diabetiker kan halvera risken för både komplikationer i cirkulationsssytemet och i små kärl i njurar och ögon.

Sten Erik Jensen

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev