lördag1 april

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Hjärta-kärl

Intensivvård kan göra mer skada än nytta

Publicerad: 11 augusti 2016, 09:30

En onödig invasiv behandling kan vara riskabelt för patienten, skriver forskarna. Foto: Thinkstock

Sjukhus som gärna använder intensivvård verkar vara mer benägna att överbehandla sina patienter, enligt en ny studie i Jama Internal Medicine.

Ämnen i artikeln:

Intensivvård

Maria Gustavsson

maria.gustavsson@dagensmedicin.se


Många av akutsjukhusen i fråga utförde oftare invasiva ingrepp vid tillstånd där det inte alltid är medicinskt motiverat. I studien tittade man specifikt på patienter som hade proppar i lungorna, hjärtsvikt, övre gastrointestinala blödningar eller ketoacidos till följd av diabetes.

Att ge dessa personer intensivvård ledde inte till en minskad dödlighet, jämfört med patienter som inte fick sådan behandling. Däremot hade sjukhusen som föredrog invasiva ingrepp betydligt högre utgifter, skriver amerikanska forskare bakom studien. Till exempel kostade en behandling av hjärtflimmer i snitt 30 000 kronor mer om det skedde på en intensivvårdsenhet, jämfört med annan vårdavdelning.

Forskarna har tittat närmare på 157 000 sjukhusinläggningar vid 94 akutsjukhus i Washington och Maryland, USA. De fann bland annat att användandet av intensivvård vid ketoacidos varierade mellan 16 procent och 81 procent för sjukhus som ingick i studien. För hjärtflimmer låg motsvarande siffror på 4 procent och 49 procent. Enligt resultaten var mindre sjukhus mer benägna att ge intensivvård för de fyra sjukdomarna. Samma mönster sågs också för sjukhus som bedrev undervisning.

En förklaring till fenomenet kan vara att vissa sjukhus gärna vill utnyttja sina intensivvårdsenheter till max, menar forskarna. Att man inte vill stressa kollegor på andra vårdavdelningar kan också vara en bidragande orsak.

Forskarna påpekar dock att en onödig invasiv behandling är förenat med fler risker för patienten. Det kan också leda till snedfördelade resurser vilket drabbar individer som faktiskt behöver intensivvård.

De skriver att det krävs fortsatta studier inom området. Genom att exempelvis studera vårdprocesser och professionens attityd till intensivvård kan det gå att få fram åtgärder som minskar obefogade invasiva ingrepp, menar de.

Informationen hämtades bland annat från två nationella databaser, och studien pågick mellan 2010 och 2012. Eftersom den är av observationstyp går det inte att fastslå några orsakssamband utifrån resultaten.

Läs mer i abstract:

Dong W Chang med flera. Association between invasive care utilization during hospilization and costs, use of invasive procedures and mortality. Jama Internal Medicine, publicerad online den 8 augusti 2016. Doi: 10.1001/jamainternmed.2016.4298

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev