Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Hjärta-kärl

Ju mer blodhormon, desto starkare ben

Publicerad: 10 november 2005, 13:00

Ju mer av blodhormonet EPO, desto högre bentäthet. Åtminstone hos äldre svenska män, har forskare upptäckt.


Forskare vid Sahlgenska universitetssjukhuset i Göteborg har hittat ett oberoende samband mellan det blodbildningsstimulerande hormonet erytropoetin, EPO, och bentäthet hos män.

- Ja, för första gången kan vi visa ett samband mellan blodhormonet EPO och bentäthet hos äldre män. Men att tolka resultatet är betydligt svårare, säger Dan Mellström, professor i geriatrik vis Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg.

Enligt Dan Mellström är själva sambandet egentligen inte så konstigt. Både blod och ben bildas inne i benmärgen - från en och samma stamcell, så kallade hematopoetiska stamceller.

- På senare tid har forskningen även upptäckt flera samband mellan blod och ben. Man har funnit att lågt B-vitamin är relaterat till högt homocystein vilket i sin tur är relaterat till låg bentäthet och ökad risk för fraktur, säger Dan Mellström.

Tidigare studier har visat att EPO tycks fungera som en generell tillväxtfaktor.

Bland annat har hormonet visat sig öka dödligheten för vissa cancerpatienter, något ironiskt eftersom många cancerpatienter får just EPO för att förbättra blodvärdet efter exempelvis en strålbehandling.

- Andra studier har visserligen ifrågasatt detta fynd. Men det finns en del som tyder på att EPO kan fungera som en tillväxtfaktor. Därför bör man vara vaksam vid behandling med EPO hos cancerpatienter, säger Dan Mellström.

Det aktuella sambandet mellan EPO och bentäthet upptäcktes i en populationsstudie med 980 män med en genomsnittlig ålder av 75,2 år.

Det visade sig att EPO, oberoende av andra faktorer, korrelerade med männens bentäthet i ländrygg, höft och lårbenshals.   

Forskarna anser att sambandet antyder att EPO kan vara involverat i regleringen av bentäthet hos vuxna män, även om dess roll fortfarande är mycket oklar.   Därför ska Dan Mellström och hans kollegor nu genomföra experimentella studier på cellodlingar.

Syftet är att undersöka om och i så fall hur EPO påverkar osteoklaster och osteoblaster, det vill säga de celler som bryter ner respektive bygger upp ben.

- Det kan vara så att andra hormoner är inblandade eller att sambandet mellan EPO och bentäthet har att göra med B-vitamin och homocystein. Man kan exempelvis tänka sig att låga nivåer av B-vitamin resulterar i sämre nivåer av EPO, säger Dan Mellström.

Forskningen är av principiellt intresse för benskörhet, just på grund av de samband som finns mellan blod och ben, menar Dan Mellström.

- Vill vi förstå hur benbildning fungerar, måste vi förstå hur blodet fungerar. I framtiden kanske vi kan transplantera blodstamceller för att bota benskörhet, men då måste vi veta mer.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev