Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Tisdag13.04.2021

Kontakt

Annonsera

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Hjärta-kärl

Kaliumkanalöppnare motverkade typ 2-diabetes hos feta råttor

Publicerad: 29 September 2003, 08:47

I laboratorieförsök på råttor kunde en ny substans som stimulerar öppningen av jonkanaler i insulinproducerande betaceller motverka utvecklingen av typ 2-diabetes.


Forskare vid företaget Novo Nordisk, Bagsværd, Danmark, har testat en substans, NN414 på hanråttor i en försöksmodell av mild typ 2-diabetes. Substansen öppnar selektivt SUR1/Kir6.2, en ATP-känslig kaliumjonkanalen. Målet var att se om detta skulle minska arbetsbelastningen hos insulinproducerande betaceller i bukspottkörteln.  Två grupper råttor fick olika doser NN414 under tre veckor och jämfördes med en kontrollgrupp. Dag 19 gjordes ett glukostoleranstest och insulinavsöndringen från bukspottkörteln som svar på genomspolning av glukoslösning mättes dag 21.  Grundnivån av glukos hos de råttor som fick NN414 minskade signifikant. I genomsnitt föll den med 0,64 mmol per liter efter tre veckors behandling. Svängningarna i glukoshalt blev mindre vid glukostoleranstestet och för höga insulinnivåer förekom mindre ofta. Insulinsvaret på stigande halter tillförd glukos var bättre än hos kontrollgruppen.  Författarna konstaterar att NN414 sänker för höga glukosnivåer, förbättrar glukostoleransen, minskar förekomsten av för höga insulinnivåer och förbättrar insulinsvaret på tillförd glukos. Därför, anser de, kan en selektiv kaliumjonkanalöppnare vara ett sätt att förhindra och förbättra redan uppkommen försämrad glukostolerans och typ 2-diabetes.

Sten Erik Jensen

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev