Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Hjärta-kärl

Kateterbaserat klaffbyte och järn lyfts i nya riktlinjer

Publicerad: 23 oktober 2015, 11:27

Socialstyrelen har nu publicerat den slutgiltiga versionen av de nya nationella riktlinjerna för hjärtsjukvården. En nyhet är att myndigheten öppnar för bredare användning av kateterbaserat aortaklaffbyte, så kallad tavi.


Nu kan sjukvården överväga sådan behandling som rutin även för patienter som kan genomgå klaffbyte på konventionell kirurgisk väg men där operationsrisken bedöms vara hög. Tidigare var tavi bara rekommenderat för patienter som inte alls kan genomgå kirurgi.

– I grunden är svensk klaffkirurgi väldigt bra. Men det går inte att förneka att tavi utvecklat sig till ett starkt alternativ, även för patienter som kan opereras. För patienter som har låg eller intermediär operationsrisk bör tavi dock bara utföras inom ramen för forskning och utveckling, säger professor Ulf Näslund, som lett prioriteringsarbetet i de nya riktlinjerna.

En annan nyhet i riktlinjerna, jämfört med remissversionen som presenterades vid början av året, är att injektionsbaserad järnbehandling lyfts fram vid symtomgivande kronisk hjärtsvikt och samtidig järnbrist. Behandlingen anses bland annat leda till bättre livskvalitet hos patienterna.

– Det här är en markering till sjukvården att det finns en möjlighet att behandla järnbrist hos de här patienterna som ofta är äldre och sköra. Man ska ha med järnbrist både i diagnos- och terapitänket vid svår hjärtsvikt, säger Ulf Näslund.

Andra nyheter i den slutliga versionen är:

■ Att det kolesterolsänkande läkemedlet ezetimib (Ezetrol) lyfts fram som tilläggsalternativ hos kranskärlssjuka patienter som behandlas med statiner.
■ Att implanterabar defibrillator får ett något snäpp högre prioritet vid hjärtsvikt med en ejektionsfraktion lägre än 35 procent – tanken är att försöka rätta till en underbehandling som finns på området, enligt Ulf Näslund.
■ Att riociguat (Adempas), ett nytt läkemedel som stimulerar lösligt guanylatcyklas, lyfts fram som behandling vid pulmonell arteriell hypertension.

Remissversionen av de nya riktlinjerna presenterades i januari i år, se länk nedan. Övriga budskap där har inte förändrats, som att sjukvården aktivt bör leta efter personer med ärftlig risk för hjärt-kärlsjukdom.

Relaterat material

Socialstyrelsen rekommenderar släktutredningar

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev