Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Hjärta-kärl

Kateterteknik gav lägre dödlighet vid pulsåderbråck

Publicerad: 13 oktober 2009, 15:00

Dödligheten efter 30 dagar var lägre hos patienter med bukaortaaneurysm som lottats till operation med kateterteknik än hos dem som lottats till öppen kirurgi.


Däremot var dödligheten efter två år lika stor vid de båda operationsmetoderna. Det visar en studie som presenteras i veckans nummer av tidskriften Jama.

Studien omfattade 881 nordamerikanska patienter med bukaortaaneurysm, eller pulsåderbråck i buken, som skulle genomgå planerad operation där den skadade delen av pulsådern repareras.

De lottades till att få behandling med antingen traditionell öppen kirurgi eller operation med endovaskulär behandling. Det är en mindre invasiv metod där operationen utförs via en kateter som förs in genom patientens ljumske.

Resultaten visar att dödligheten 30 dagar efter operation var signifikant lägre i gruppen som opererats med kateterteknik jämfört med gruppgen som fått öppen kirurgi, 0,5 jämfört med 3 procent.

Två år efter operation hade 7 procent av patienterna som opererats med kateterteknik avlidit, jämfört med 9,8 procent av dem som opererats med öppen teknik. Denna skillnad var dock inte signifikant.

Det fanns heller inga skillnader mellan grupperna när det gällde sjuklighet, sekundära ingrepp eller sjukhusinläggningar kopplade till bukaortaaneurysmet.

Däremot visade det sig att katetertekniken var kopplat till en kortare operationstid, i snitt 2,9 timmar jämfört med 3,7 timmar vid öppen operation.

Forskarna, som är knutna till Veterans Affairs Medical Center i Minneapolis, USA, drar slutsatsen att de kortsiktiga fördelarna med endovaskulär behandling inte utplånades av någon ökad dödlighet eller sjuklighet inom de två första åren efter operation.

Men de konstaterar att det behövs längre uppföljningar för att värdera nyttan med de två metoderna. Patienterna i den aktuella studien ska följas i nio år.

Läs studien:

Jama 2009; 302: 1535-1542

Relaterat material

Få aortabråck hittas vid screening

Få aortabråck hittas vid screening

Få aortabråck hittas vid screening

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev