Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Hjärta-kärl

KBT kan hjälpa hjärtpatienter

Publicerad: 16 september 2009, 14:34

En ny svensk studie pekar på att stresshantering genom kognitiv beteendeterapi kan skydda hjärtinfarktpatienter mot nya infarkter.


Resultaten presenteras på fredag, 18 september, i en avhandling vid Uppsala universitet av allmänläkaren Mats Gulliksson.

Han och hans forskarkollegor har under 2000-talet följt 362 patienter som skrivits ut från Akademiska sjukhuset i Uppsala till primärvården för fortsatta kontroller efter behandling av akut hjärtinfarkt.

Hälften av patienterna lottades till att utöver sedvanlig vård också genomgå stresshantering med hjälp av kognitiv beteendeterapi, KBT, i grupper.

Vid upp till tjugo träffar fick de under ett års tid bland annat lära sig om hur en stressig livsstil påverkar hjärtat och hur man kan påverka stress genom att ändra tankemönster.

Efter två år hade KBT-gruppen något lägre systoliskt blodtryck och ökad framtidstro jämfört med kontrollgruppen.

Efter nio år hade 35 procent av patienterna i KBT-gruppen drabbats av någon ytterligare dödlig eller icke-dödlig kardiovaskulär händelse, som hjärtinfarkt och stroke, jämfört med 50 procent i kontrollgruppen.

Siffrorna gäller efter justering för olika bakgrundsfaktorer som ålder, kön, rökstatus och samtidig och tidigare sjuklighet.

En faktor som möjligen kan ha påverkat resultaten var att behandling med blodfettsänkande statiner var mer förekommande i interventionsgruppen. I början av studien stod 73 procent av patienterna på sådan behandling i KBT-gruppen, jämfört med 62 procent i kontrollgruppen. Statiner har en välkänd hjärtskyddande effekt hos infarktpatienter.

Mats Gulliksson tror dock inte att denna skillnad kan ha påverkat resultaten.

– Vi såg ingen skillnad mellan grupperna vad gäller nivåer av olika blodfetter under uppföljningen, säger han till Dagens Medicin.

– Dessutom såg vi att ju fler gånger som patienterna deltagit gruppundervisningen, desto lägre risk hade de att återinsjukna i hjärtsjukdom. Det talar för att behandlingen haft effekt.

Mats Gulliksson hoppas nu att beteendeinriktade åtgärder kan få större plats i rehabiliteringsprogram efter hjärtinfarkt.

Läs hela avhandlingen. 

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev