Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Måndag26.10.2020

Kontakt

Annonsera

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Hjärta-kärl

Kejsarsnitt ökar risk för komplikation

Publicerad: 20 April 2004, 12:17

Risken att mamman drabbas av allvarliga komplikationer, som blödningar och blodproppar i ben, lungor och hjärna är fyra gånger högre vid kejsarsnitt än vid vaginal förlossning.


Att föda barn med kejsarsnitt är inte ofarligt för mamman. Risken för en lång rad allvarliga komplikationer är omkring fyra gånger så hög vid kejsarsnitt som vid vaginal förlossning, även om det är mycket få som drabbas. Det visar resultat från en svensk registerstudie som ska diskuteras under vårmötet i perinatologi i Umeå den 22-23 april.  - Jag tycker att kvinnor som överväger kejsarsnitt ska få information om de här riskerna, säger Håkan Rydhström, förlossningsläkare på Helsingborgs lasarett, som gjort studien tillsammans med Karin Källén, statistiker på Lunds universitet.  Studien är utformad för att ge besked om vilka risker själva kejsarsnittet innebär för mamman, och forskarna har därför vinnlagt sig om att rensa bort andra riskfaktorer, till exempel tvillingfödslar, högt blodtryck och havandeskapsförgiftning.  - Då kvarstår faktum att kejsarsnitt innebär en påtagligt högre risk för komplikationer än vanlig förlossning, säger Håkan Rydhström.  - Jag tycker därför inte att samhället ska betala för att kvinnor utan medicinska skäl föder med kejsarsnitt, när det står klart att det innebär större risker, säger han.  Liten anledning att oroa sig  Per Åke Holmgren, överläkare i obstetrik vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå, ska vara moderator under vårmötet. Han har inte tagit del av de nya resultaten ännu, men menar att en så här stor svensk registerstudie är viktig för att ge förlossningsläkarna säkrare kunskap om nivån på riskökningen.  - Det är betydelsefullt när vi diskuterar med kvinnor som överväger kejsarsnitt. En del kvinnor kan uppfatta kejsarsnitt som något mer kontrollerat än en vaginal förlossning, säger Per Åke Holmgren.  Statistikern Karin Källén är mer tveksam till om patienterna ska behöva fundera på riskerna för mamman inför ett kejsarsnitt.  - Det är trots allt väldigt ovanligt med allvarliga komplikationer vid kejsarsnitt. För den enskilda kvinnan finns ingen anledning att oroa sig, säger hon.  - Dessutom har vi klara belägg för att kejsarsnitt är bättre för barnet i många fall.  Studien har gjorts genom att jämföra information i det medicinska födelseregistret, där alla förlossningar registreras, med information från slutenvårdsregistret om vilka kvinnor som lagts in på sjukhus efter förlossningen.  Registren en förutsättning  De stora svenska registren är en förutsättning för att kartlägga riskökningen, eftersom komplikationerna är ovanliga, oavsett hur man föder. Totalt ingår 1,1 miljoner vaginala förlossningar och 132 000 kejsarsnittsförlossningar i materialet.  Risken att drabbas av koagulationsrubbningar och blodproppar, djupa ventromboser och lungembolier är omkring fyra gånger högre i samband med kejsarsnitt. Risken för blodpropp i hjärnan är mellan två och fyra gånger högre.  Alla komplikationerna är ovanliga, blodproppar i hjärnan drabbade till exempel bara 32 kvinnor av de 132000 som födde med kejsarsnitt och 104 kvinnor av de 1,1 miljoner som födde vaginalt.  Större blödningar i samband med förlossningen är en vanligare komplikation, och även där är risken närmare fyrdubblad för kvinnor som fött med kejsarsnitt. Omkring 12 procent av de mammorna förlorar minst en liter blod efter kejsarsnitt, jämfört med drygt 3 procent av dem som fött på vanligt sätt. Eftersom det saknas uppgifter om blödningar i det medicinska födelseregistret har forskarna använt ett skånskt register, Perinatal revision syd, med omkring 100 000 förlossningar för att få fram den siffran.

Cecilia Bohlin

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev