Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

fredag07.05.2021

Kontakt

Annonsera

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Hjärta-kärl

Kirurger kritiserar etikregler

Publicerad: 26 maj 2010, 13:51

Etikregler diskriminerar dödsjuka. Det hävdar kirurger vid fyra stora sjukhus efter att ha fått nej från Centrala etikprövningsnämnden, EPN, att genomföra en studie. Men EPN håller inte med. (Ny version 14.57)


Kärlkirurger vid Akademiska sjukhuset i Uppsala, Karolinska universitetssjukhuset, Sahlgrenska universitetssjukhuset och Södersjukhuset har nekats tillstånd från Etikprövningsnämnden att genomföra en jämförande studie på patienter med brustet pulsåderbråck utan deras medgivande.

Det skriver i alla fall Akademiska sjukhuset i ett pressmeddelande.

– Nuvarande praxis diskriminerar de svårast sjuka, säger Martin Björck, professor i kärlkirurgi, i pressmeddelandet.

Traditionellt opereras patienter vid akut brustet pulsåderbråck, aortaaneurysm, med en öppen kirurgisk metod. Men nu har en ny metod, EVAR, introducerats där kirurgerna använder stentgrafter. Denna metod används i ungefär hälften av alla planerade operationer av aortaaneurysm i Sverige. Men hur pass väl den står sig mot den öppna metoden i akuta situationer är det ingen som vet.

Därför vill kirurger vid de fyra sjukhusen nu jämföra de båda metoderna genom att lotta patienterna till antingen den ena eller andra. Haken är bara att patienterna ofta är väldigt medtagna, ibland medvetslösa, varför lottningen i praktiken måste ske utan patienternas medgivande, något som kirurgerna tycker är rimligt under rådande förhållanden.

Men Etikprövningsnämnden gav alltså inte tillstånd till att genomföra studien, med hänvisning till att patienterna slumpmässigt skulle delas in i två grupper före ingreppet, skriver kirurgerna.

Men enligt Centrala etikprövningsnämndens bedömning går det visst att utföra angelägen forskning hos personer som inte kan ge informerat samtycke. Men i så fall måste det ske i samråd med patientens anhöriga. I annat fall skulle kirurgerna bryta mot etikprövningslagen.

EPN skriver i sin bedömning att det framgår av ansökan att en anhörig i många fall kommer att finnas tillgänglig, även hos de svårast sjuka patienterna, anhöriga som alltså skulle kunna tillfrågas om deltagande i studien.

Varför kirurgerna inte anser sig kunna fråga patienternas anhöriga framgår inte av pressmeddelandet, mer än att professor Martin Björck konstaterar att situationen för de anhöriga ofta är ”uppskakande”.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev