Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Hjärta-kärl

Könsskillnader i förekomst av hjärtinfarkt minskar i USA

Publicerad: 27 oktober 2009, 14:58

Hjärtinfarkt har blivit vanligare bland medelålders kvinnor, men tillståndet leder allt mer sällan till döden.


Det är slutsatserna av två amerikanska studier som presenteras i veckans nummer av tidskriften Archives of Internal Medicine.

I den ena studien har forskare vid bland annat University of Southern California i USA undersökt förekomsten av hjärtinfarkt bland drygt 4 000 personer i åldrarna 35 till 54 år under två perioder, dels mellan 1988 till 1994, dels 1999 till 2004. Med hjälp skalan Framingham coronary risk score bedömdes även risken för framtida hjärt-kärlsjukdomar bland deltagarna.

Resultaten visade att andelen som drabbats av hjärtinfarkt hade ökat bland kvinnor men minskat bland män, även om männen fortfarande drabbades oftare.

Bland kvinnorna hade den årliga förekomsten av hjärtinfarkt ökat från 0,7 procent under den första tidsperioden, till 1 procent under den andra tidsperioden. Bland männen hade siffran minskat från 2,5 till 2,2 procent.

Resultaten pekade på en liknande trend när det gällde risken att drabbas av hjärt-kärlsjukdom i framtiden. Bland männen hade denna risk minskat från 8,6 till 8,1 procent, även om denna skillnad inte var signifikant. Hos kvinnor hade risken i stället ökat från 3 till 3,3 procent.

Samtidigt visade alltså en annan undersökning att dödligheten i hjärtinfarkt minskat bland kvinnor. Denna studie bygger på uppgifter om cirka 916 000 personer som diagnostiserats med hjärtinfarkt mellan år 1994 och 2006.

När forskarna följde upp hur stor andel av patienterna som avlidit på sjukhus på grund av sin hjärtinfarkt visade det sig att denna andel minskat markant under den studerade tidsperioden.

Moraliteten hade framför allt minskat bland kvinnor yngre än 55 år, där siffran halverats från 5,1 procent 1994 till 2,4 procent 2006. Denna riskminskning var tre gånger så stor som bland män under 55 år.

Tidigare forskning har visat att yngre kvinnor har högre dödlighet efter hjärtinfarkt än yngre män, men det gapet har nu minskat skriver forskarna.

Detta tror de främst beror på att diagnostisering och behandling och av hjärt-kärlsjukdom på ett tidigt stadium förbättrats framför allt bland yngre kvinnor.

Läs abstract till studierna:

Archives of Internal Medicine 2009; 169: 1762–1766
Archives of Internal Medicine 2009; 169: 1767–1774

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev