torsdag2 februari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Hjärta-kärl

Kortad tid för trippelbehandling viktig nyhet

Publicerad: 31 augusti 2020, 15:33

Claes Held, professor i kardiologi vid Uppsala universitet och verksam vid hjärtkliniken vid Akademiska sjukhuset.

Att korta tiden för trippelbehandling med propphämmande läkemedel till en vecka är en nyhet i de nya riktlinjerna. De lyfter också att läkare inte rutinmässigt ska förbehandla patienter vid hjärtinfarkt.

Ämnen i artikeln:

FörmaksflimmerHjärtinfarktESC

Lotta Fredholm

redaktionen@dagensmedicin.se


De nya europeiska riktlinjerna handlar om akut kranskärlssjukdom utan ST-höjning på EKG, som ligger bakom ungefär två tredjedelar av alla hjärtinfarkter, motsvarande 17 000 fall i Sverige. De tidigare ESC-riktlinjerna var från 2015 och den nya versionen publiceras i European Heart Journal och presenterades under söndagseftermiddagen på kongressen.

En nyhet är hur trippelbehandling med propphämmande läkemedel ska ske, där riktlinjerna förespråkar en veckas behandling och på sjukhus.

– Tidigare har man behandlat någon månad men risken för blödning har gjort att man allmänt har kortat ner behandlingen, och det är bra att detta nu kommer på pränt, säger Claes Held, professor i kardiologi vid Uppsala universitet och verksam vid hjärtkliniken på Akademiska sjukhuset i Uppsala.

Trippelbehandling ska ske med dubbel trombocythämning till patienter med förmaksflimmer med indikation för orala antikoagulantia. Efter en vecka rekommenderas att avsluta och fortsätta med enbart direktverkande orala antikoagulantia, doak, ihop med trombocythämmaren klopidogrel.

En annan nyhet är en rekommendation att inte längre rutinmässigt förbehandla patienter med antitrombotiska läkemedel, något som i dag är vanligt i Sverige.

– Det riktlinjerna vill komma åt är de fall då patienter planeras för en invasiv kranskärlsundersökning. Men det är komplexa samband, och äldre patienter med flera riskfaktorer som inte ska behandlas invasivt bör hållas isär och kanske ändå ska ”förbehandlas”, säger han.

Vid infarktdiagnostik slår riktlinjerna också fast att det bara är högkänsligt troponin som ska mätas, och att provtagningen ska ske vid 0 timmar och sedan efter 1 eller 2 timmar. Om dessa nivåer är normala och riskbedömningen att använda en icke-invasiv metod bedöms som låg, rekommenderas att använda datortomografi som alternativ till kranskärlsröntgen för att avbilda kranskärlen.

En viktig del i behandlingsarsenalen är blodförtunnande läkemedel av typen trombocythämmare. Här innehåller de nya riktlinjerna en skrivning som går ut på att prasugrel ”kan övervägas” före tikagrelor till patienter som skall genomgå PCI, alltså en behandling som innebär att öppna upp förträngda blodkärl med kateter. Tikagrelor är i dag rutin i Sverige, vilket har byggt på den så kallade Plato-studien från 2009, ledd av svensken Lars Wallentin, professor i kardiologi.

– Rekommendationen att byta från tikagrelor till prasugrel som förstahandsval är baserat på en tysk studie som fick kritik då den kom förra året och detta tror jag är något som kommer att bli mycket omdebatterat i kardiologkretsar, säger Claes Held.

Dagens Medicin skrev om studien när den presenterades vid ESC:s kongress i Paris.

– Riktlinjer ska vila på vetenskaplig grund och att den i detta fall är svag framgår av att rekommendationen är av en lägre nivå än de starkaste, nivå 2 jämfört med 1, säger Claes Held.

Här lyfter han en ytterligare aspekt.

– Normalt när man är med i en expertgrupp ska man inte besluta om ämnen man själv varit inblandad i, men två av forskarna från den omdiskuterade studien har varit med i arbetet med att ta fram de här riktlinjerna. Det kan finnas jävsproblem, och man blir fundersam på hur rekommendationerna har kommit till, säger Claes Held.

En av de ansvariga för framtagandet av de nya riktlinjerna är professor Holger Thiele, chef för Heart Center Leipzig vid University of Leipzig, Tyskland. Han ser inget problem med att det är den tyska studien som ligger till grund för den ändrade rekommendationen utan skriver ”Om du frågar mig talar en studie publicerad i New England Journal of Medicine för sig själv.” Och vad gäller frågan om jäv är han tydlig: ”Det var en mycket lång process och alla rekommendationer godkändes av arbetsgruppen, granskningskoordinatorer, granskare och även av gruppen för riktlinjer för klinisk praxis”.

Relaterat material

ESC - Liberalare syn på angiografi i nya infarktriktlinjer

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev