Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Hjärta-kärl

Kraftig blodtryckssänkning möjlig med ny teknik

Publicerad: 17 november 2010, 22:10

AHA 2010 Genom att förstöra nerver till njurarna går det att sänka blodtrycket hos patienter som inte svarar på blodtrycksläkemedel, enligt en ny studie.


Ämnen i artikeln:

Hypertoni

Överaktivitet i det autonoma nervsystemet kan vara en bidragande faktor till uppkomsten av högt blodtryck. Nerverna stimulerar bland annat njurarna att frisätta ämnet renin som i sin tur verkar blodtryckshöjande.

Detta är bakgrunden till en ny typ av kateterbaserad behandling som utvecklats av det amerikanska företaget Ardian och som nu för första gången utvärderats i en randomiserad studie.

Metoden innebär att en ablationskateter förs in i njurartären via ett snitt i en artär i ljumsken. Inuti njurartären skickar katetern ut så kallad radiofrekvensenergi, vilket permanent förstör omkringliggande nerver som löper på utsidan av blodkärlet.

I den aktuella studien, som publiceras online i tidskriften Lancet, lottades 106 patienter med okontrollerat högt blodtryck till att antingen få den nya behandlingen eller till en kontrollgrupp som inte fick någon extra behandling alls.

Efter sex månader hade blodtrycket i behandlingsgruppen i snitt sjunkit med 32/12 mm Hg, från en startnivå på 178/96 mm Hg. I kontrollgruppen hade i stort sett ingen genomsnittlig blodtrycksförändring skett från en startnivå på 178/97 mmHg.

Inga biverkningar rapporterades med den nya behandlingen.

Forskarna som utfört studien anser att behandlingen sammantaget är mycket gynnsam för den aktuella patientgruppen och att den observerade minskningen i blodtryck sannolikt skyddar patienterna för följdsjukdomar till högt blodtryck.

Två andra forskare som skrivit en kommentar i Lancet är dock något mer reserverade till studieresultaten.

De påpekar bland annat att ingen placebobehandling använts i undersökningen, vilket försvårar tolkningen av resultaten, samt att bara 39 procent av patienterna i behandlngsgruppen uppnådde ett målvärde för det systoliska blodtrycket på 140 mmHg.

Studien, som finanseriats av företaget Ardian, presenteras i dag, onsdag, på kardiologikongressen AHA i Chicago.

Läs abstract till studien:

Lancet, publicerad online den 17 november 2010

Ämnen i artikeln:

Hypertoni

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev

Se fler branschtitlar från Bonnier News