Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Hjärta-kärl

Kvinnliga läkare är bäst på att sänka blodtryck hos patienter

Publicerad: 1 oktober 2008, 16:02

Kvinnliga allmänläkare är bättre på att sänka blodtrycket och kolesterolet hos sina patienter än vad deras manliga kollegor är.


– Kvinnor har nog ett litet annat förhållningssätt, säger Karin Manhem, kardiolog vid medicinkliniken på Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg.

Hon har, med kollegor vid bland annat Karolinska universitetssjukhuset och Universitetssjukhuset Mas i Malmö, undersökt om det finns några skillnader mellan manliga respektive kvinnliga allmänläkares förmåga att nå målvärdena för blodtryck och kolesterol hos sina patienter.

Tanken var att leta efter faktorer som bidrar till en bättre följsamhet, berättar Karin Manhem.

– Vi vet att en tredjedel av alla recept på blodtryckssänkande medicin inte ens hämtas ut. Dessutom är det bara hälften av alla som har högt blodtryck som vet om det. Och av dem som vet om det är det bara hälften som får behandling. Och av dem är det bara hälften som når målblodtrycket.

Det visade sig i studien att kvinnor med högt blodtryck oftare nådde målblodtrycket, det vill säga ett systoliskt/diastoliskt blodtryck på mindre än 140/90 mmHg, när de hade behandlats av en kvinnlig allmänläkare än av en manlig. Av de kvinnliga läkarnas patienter nådde 32 procent målet. Motsvarande siffra för de manliga läkarnas patienter var 24 procent.

”Låter lite som en schablon”
Dessutom var de kvinnliga läkarna bättre än sina manliga kollegor på att behandla höga blodfetter, både hos manliga och kvinnliga patienter.

Skillnaden kvarstod även om forskarna tog hänsyn till olika faktorer som skulle kunna förklara skillnaderna, som antalet diabetiker i de två grupperna.

– Det tycks som om det finns en skillnad mellan kvinnliga och manliga allmänläkare i deras förmåga att nå målvärdena för både blodtryck och kolesterol, säger Karin Manhem.

En förklaring, enligt henne, kan vara olika sätt att möta patienterna. Kvinnliga läkare, som traditionellt beskrivs som mer resonerande, skulle i så fall få bättre resultat, än manliga läkare som ”pekar med hela handen”.

Men den beskrivningen köper inte Eva och Jörgen Crafoord-Larsen, äkta makar och allmänläkare på Vårdcentralen Perstorp i Skåne.

– Det låter lite som en schablon. Man måste ju hela tiden anpassa samtalet till patienten. Och jag tror att manliga och kvinnliga läkare är lika bra på att lyssna med hela spektrat, säger Eva Crafoord-Larsen.

Forskning visar på skillnader
Jörgen Crafoord-Larsen å sin sida tror att skillnaden finns hos patienterna, snarare än hos läkarna.

– Kvinnliga läkare har ofta fler kvinnor som patienter. Och kvinnliga patienter är oftare bättre på att följa en medicinering, medan männen är bättre på att följa livsstilsordinationer, som motion.

Vem är bäst på att behandla blodtryck av er båda?
– Ha ha, vi är nog lika bra.

Enligt Anders Hansson, allmänläkare och doktorand i allmänmedicin vid Göteborgs universitet, finns det ganska mycket forskning som visar att det finns skillnader mellan manliga och kvinnliga allmänläkares sätt att möta och behandla patienterna.

– Både i enkäter och intervjustudier har man sett att kvinnliga läkare är bättre på att lyssna på sina patienter. Så för mig är resultatet av den aktuella studien helt logiskt, säger Anders Hansson.

Allmänläkare från hela landet har granskats

I den aktuella studien ingick 187 manliga och 77 kvinnliga allmänläkare från hela landet – samt 6 537 av deras patienter som behandlats för högt blodtryck.
Uppgifterna togs från webbaserade formulär som var kopplade till en större databas. Studien publiceras i oktobernumret av Journal of Hypertension.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev