Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Hjärta-kärl

Kvinnor har sämre prognos vid hjärtstopp

Publicerad: 16 november 2014, 12:25

Erik Lindgren, doktorand vid Uppsala universitet.

Foto: Carl-Magnus Hake

Under de första timmarna efter hjärtstopp tycks könstillhörigheten inte spela roll för överlevnad. Värre blir det för kvinnor senare, enligt en svensk studie.


Den första dagen på den amerikanska hjärtkongressen AHA handlade mycket om hjärtstillestånd och återupplivning. En studie som lyftes fram var en analys från Uppsala universitet baserad på data från den så kallade Linc-studien, där drygt 2 500 patienter som fått hjärtstillestånd ingår. Forskarna tittade närmare på om könstillhörighet spelar någon roll för chansen att överleva efter att ha drabbats av ett hjärtstopp utanför sjukhuset.

– Och vi ser att det går sämre för kvinnor. De överlever inte lika mycket som män, säger Erik Lindgren, doktorand vid Uppsala universitet, som lett studien.

Fyra timmar efter hjärtstoppet och hjärtlungräddningen såg man inga signifikanta skillnader i överlevnad mellan män och kvinnor, men redan då det var dags att skrivas ut från sjukhuset hade tillståndet för kvinnorna kraftigt försämrats. Bara 6,7 procent av kvinnorna var fortfarande vid livet medan 10,3 procent av männen var det. Och skillnaden bestod även efter sex månader då siffrorna var 5,9 respektive 9,5 procent. Undersökningen bekräftar delvis det man sett i tidigare registerstudier.

Men det riktigt intressanta såg forskarna då de började titta på om det var just könet i sig eller om det var annat som kunde vara orsaken till skillnaden i prognos mellan män och kvinnor.

Man såg att kvinnorna oftare var äldre än männen, oftare var ensamma då hjärtstoppet inträffade, hade en hjärtrytm som var svårare att defibrillera och oftare hade en annan orsak än underliggande hjärtproblem som utlöste hjärtstilleståndet. Alla dessa faktorer vet man försämrar överlevnadsprognosen vid hjärtstopp.

Någonstans här tycks också nyckeln vara till varför kvinnor far mer illa än män vid hjärtstopp, för då forskarna analyserade sina data igen och justerade bort dessa faktorer syntes inte längre någon större skillnad mellan män och kvinnor i överlevnad.

I en annan studie som presenterades på lördagen upptäckte holländska forskare ytterligare en intressant könsskillnad. Det handlar om huruvida män och kvinnor som råkar ut för ett hjärtstillestånd utanför sjukhuset får hjärtlungräddning lika ofta, och om hur väl den här räddningen fungerar.

Nästan 22 500 fall av hjärtstillestånd identifierades, varav 52,8 procent drabbade män. Drygt 6 000 fick hjärt-lungräddning och av dem var 72,5 procent män. Det var alltså betydligt vanligare att akutvårdspersonal gav män hjärtlungräddning än kvinnor.

Dessutom verkade det som att män klarade sig bättre efter hjärt-lungräddningen än kvinnor. Överlevnaden var drygt 20 procent för män jämfört med 13 procent för kvinnor.

Varför det är så är oklart, men de holländska forskarna tror att sociala faktorer kan spela in, som att många äldre kvinnor lever ensamma.

MICHAEL BORGERT

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev