Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Hjärta-kärl

Lagrat blod lika bra som färskt

Publicerad: 20 oktober 2015, 15:01

Foto: Thinkstock

En ny svensk registerstudie med fler än 47 000 hjärtopererade patienter kastar ljus över huruvida det finns en ökad risk vid användning av lagrat blod vid transfusioner.


– Resultaten är tydliga, vi ser ingen som helst koppling mellan lagringstid och allvarliga komplikationer eller överlevnad på vare sig kort, medellång eller lång sikt, säger Gustaf Edgren, läkare och docent vid Karolinska institutet och medförfattare till studien.

En vanlig praxis på sjukhus i Sverige och västvärlden är att lagra blod upp till 42 dagar. Prekliniska studier har visat att blodkropparna förändras under lagring, men det har varit osäkert om detta har någon betydelse för patienterna. 2008 publicerades en studie som visade sämre överlevnad hos hjärtopererade patienter som fick blod som lagrats i mer än 14 dagar.

Senare observationsstudier har också antytt en överdödlighet, förekomst av infektioner eller olika komplikationer kopplat till lagrat blod. Men de studierna har varit relativt små och ofta inte särskilt väl genomförda, anser Gustaf Edgren.

– Två nyligen publicerade randomiserade studier ser däremot ingen skillnad. Problemet är att de är ganska små och inte kan utesluta små men viktiga effekter av lagrat blod. Dessutom tittade forskarna inte på blod som lagrats länge, utan som mest runt 20 till 25 dagar, säger han.

I den nya studien såg forskarna inget samband mellan blod som lagrats olika länge och risken för ökad dödlighet och komplikationer. Gustaf Edgren tycker att det är betryggande eftersom en stor del av blodet som ges i Sverige är lagrat under en längre tid.

– På mindre sjukhus i Sverige måste man ofta använda blod som lagrats en längre tid. Men även på stora sjukhus är medianlagringstiden ofta 14 dagar, vilket betyder att hälften av allt blod som ges i Sverige är lagrat i mer än två veckor, säger han och fortsätter:

– Naturligtvis kan man sträva efter kortare lagring som en försiktighetsåtgärd eftersom man vet att det händer saker fysiologiskt med blodet, men den nuvarande praxisen förefaller inte vara farlig på något sätt.

Även om det handlar om en observationsstudie, menar Gustaf Edgren att resultaten är tydliga och förstärker resultaten från de randomiserade studierna. Dessutom försvinner inga patienter under uppföljningen tack vare Sveriges välgjorda register, påpekar han.

Forskarna använde sig av registren Swedeheart, som innehåller information över hjärtoperationer i Sverige, och Scandat2, som har information om blodtransfusioner. Studien omfattar fler än 47 000 patienter som genomgick en hjärtoperation mellan 1997 och 2012 och som fick en blodtransfusion. Forskarna delade in patienterna i grupper efter hur länge blodet lagrats. Patienterna följdes i upp till tio år.

Studien publiceras som ett så kallat research letter i tidskriften Jama.

Läs mer i abstract:

Ulrik Sartipy med flera. Red Blood Cell Concentrate Storage and Survival After Cardiac Surgery. Jama, publicerad online 20 oktober 2015. Doi: 10.1001/jama.2015.8690

AMINA MANZOOR

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev