Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Hjärta-kärl

Lägre dödlighet hos utlandsfödda med typ 2-diabetes

Publicerad: 24 september 2020, 08:45

Bild 1/2  

Första generationens invandrare med typ 2-diabetes hade lägre risk än infödda svenskar att dö i förtid, visar en stor nationell studie. Men för deras barn hade skillnaderna jämnats ut.


Ämnen i artikeln:

Diabetes typ 2EASD

Personer inflyttade från länder utanför Europa hade 50 procent lägre relativ risk att dö under den studerade tioårsperioden, jämfört med infödda svenskar. Resultaten presenteras på EASD under onsdagen och ska publiceras i tidskriften Diabetologia.

– Vi trodde att vi skulle se en förhöjd dödlighet hos gruppen utlandsfödda med tanke på att tidigare studier visat att de har större risk för tidigt insjuknande i diabetes, som i sig medför en ökad risk för tidig död. Men så var det tvärtom - det var helt oväntat, säger studiens försteförfattare Louise Bennet, distriktsläkare och docent i allmänmedicin vid Lunds universitet.

Skillnaden var allra tydligast vad gällde dödlighet i hjärtkärlsjukdom, där personer med typ 2-diabetes från Mellanöstern, Asien, Afrika och Latinamerika hade över 60 procent lägre risk att avlida i förtid jämfört med infödda svenskar.

Ju längre tid den utlandsfödda personen bott i Sverige, desto större var också risken att avlida i förtid. Men när forskarna studerade andra generationens invandrare med diabetes typ 2 visade sig risken att avlida i förtid snarare vara något högre än för infödda svenskar.

Tidigare studier har visat på en dubbelt så hög risk för att drabbas av diabetes typ-2 för personer som är födda i exempelvis Mellanöstern.

– Man kan spekulera i att de som flyttar hit har skydd av bättre kosthållning, men att deras barn anammar västerländska mat- och dryckesvanor, som då triggar deras ärftliga sårbarhet för diabetes typ 2, säger Louise Bennet.

Hon anser att det behövs riktade studier för att mer specifikt ta reda på vad skillnaderna beror på.

– Migrationen kommer att pågå och det behövs preventiva åtgärder för att skydda denna riskgrupp.

I den nationella studien ingick data om de drygt 138 000 personer som enligt Socialstyrelsens register fått typ 2-diabetesläkemedel utskrivna åren 2006 till 2012. Forskarna samlade även in socioekonomisk information, data om födelseland för individen och dess föräldrar, läkemedelsbehandling samt dödsorsak. De observerade skillnaderna kvarstod när forskarna justerat för kön, ålder vid diabetesinsjuknande, läkemedelsbehandling och socioekonomisk bakgrund.

Läs mer i abstract:

Mortality in first- and second- generation immigrants to Sweden diagnosed with type 2 diabetes. L. Bennet, R. Udumyan, C. Östgren, O. Rolandsson, S. Jansson, P. Wändell

Lotta Fredholm

Reporter

redaktionen@dagensmedicin.se

Ämnen i artikeln:

Diabetes typ 2EASD

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev