Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Hjärta-kärl

Läkemedelsföretag sponsrar sjukvård

Publicerad: 30 september 2015, 06:15

Nyköpings lasarett.

På Nyköpings lasarett betalar ett läkemedelsföretag en del av kostnaderna för att diagnostisera ärftlig kolesterolrubbning och göra släktutredningar. Sjukvård som ska ha hög prioritet enligt Socialstyrelsen.


Carl-Magnus Hake

carl-magnus.hake@dagensmedicin.se


– Även om reglerna tillåter samverkansprojekt av olika slag så tycker jag det här låter tveksamt. Tanken är inte att läkemedelsföretag ska gå in och sponsra en verksamhet som annars borde vara ordinarie. Kanske har vi en lucka i regelverket här, säger Gunilla Thörnwall Bergendahl, ansvarig för samverkansreglerna mellan sjukvården och industrin på Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

Syftet med arbetet i Nyköping är att genom journalsökningar hitta patienter i primärvården som har familjär hyperkolesterolemi, FH, och om sådana hittas även försöka utreda om deras släktingar har samma rubbning, så kallad kaskadtestning.

– Inom det här området råder mycket stor underdiagnostik i dag. Samtidigt är det mycket tidsmässigt krävande att göra släktutredningarna. Landstinget är under stark press, så vi har inte resurserna att finansiera detta själva, säger endokrinologen Peter Benedek, som är ansvarig för projektet.

I stället har läkemedelsföretaget Amgen, som tillverkar ett nytt dyrt läkemedel mot för högt kolesterol, ställt upp med en ”sponsring” på 264 000 kronor över två år. Summan ska täcka kostnader för att en medicinsk sekreterare och en sjuksköterska ska jobba kvällstid med att ”ringa in och planera provtagning och upprätta släktträd på misstänkta FH-patienter”. Arbetstiden uppgår till totalt 32 timmar per månad under två års tid.

Vidare står företaget för delar av kostnader för bland annat logistik kring genetisk screening och DNA-hantering.

Enligt Socialstyrelsens nya riktlinjer ska sjukvården med hög prio­ritet utföra diagnostik av FH och göra kaskadtestning.

Är inte ert projekt att räkna som en ordinarie verksamhet?

– Det borde vara det, men har inte hittills varit det. Vi gör det på ett nytt sätt. Ingen vad jag vet i Sverige har letat efter FH-patienter på detta vis i ett helt upptagningsområde. Vi och Amgen hoppas att projektet ska öppna för att andra mindre sjukhus ska kunna arbeta på ett liknande strukturerat sätt, säger Peter Benedek.

Hamnar inte ni i en etisk knepig sits om ni hittar patienter som kan komma i fråga för behandling med Amgens kolesterolläkemedel Repatha?

– Jag vet inte om vi kommer att förskriva fler typer av läkemedel om vi hittar fler patienter med FH. De flesta svarar bra på statiner och så finns det också en möjlig tilläggsbehandling i form av Ezetrol, säger Peter Benedek.

På företaget Amgen ser man stöd för projektet i Läkemedelsbranschens etiska regelverk, kapitel 2, artikel 6. Där står att samverkansprojekt kan se ut på många sätt och ha som syfte ”att förbättra patientstöd, höja vårdkvaliteten eller på annat sätt bidra till ökad patientnytta”.

Vidare skriver Amgen att projektet ”syftar till att pröva ett systematiskt tillvägagångssätt för att efterleva Socialstyrelsens tänkta intentioner i praktiken”.

Komplettering den 1 oktober 2015: Amgen vill tydliggöra att projektet ska utvärderas vid årsskiftet med en efterföljande diskussion om eventuell förlängning. Hittills har bara halva summan av 264 000 kronor avsatts för projektet.

Kort om

Familjär hyperkolesterolemi är den vanligaste ärftliga hjärt-kärlrubbningen som drabbar runt 32 000 personer i Sverige.
- Patienter får mycket höga kolesterolvärden och därmed kraftigt förhöjd risk för hjärt-kärlsjukdom.
- Bara runt 4 procent av aktuella patienter anses ha en diagnos.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev