Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Lördag27.02.2021

Kontakt

Annonsera

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Hjärta-kärl

Landsting lyfter fram noak före warfarin

Publicerad: 19 Januari 2017, 12:59

Foto: BMS

Flera landsting rekommenderar nu de nya orala blodförtunnarna i stället för ”trotjänaren” warfarin som strokeförebyggande behandling vid förmaksflimmer. Ett av de senaste att ändra rekommendationen är Stockholms läns landsting.


Ämnen i artikeln:

Stockholms läns landstingFörmaksflimmerStroke

(Texten har ändrats måndag den 23 januari, kl 9.50, för att spegla att Stockholms läns landsting inte var först med ändringen.)

Enligt Socialstyrelsens nationella riktlinjer anses noak likvärdigt med warfarin vid förmaksflimmer, vilket är den volymsmässigt största indikationen för behandling med antikoagulantia. I praktiken har de nya läkemedlen, som är enklare att hantera för patienter och sjukvård, helt kommit att dominera vid nyinsättning.

Läkemedelskommittéerna i flera landsting och regioner, som Kalmar och Östergötland, har nu ändrat sina rekommendationer i linje med denna verklighet. Senast att ändra är Stockholms läns landsting, vars rekommendationer på området tidigare varit föremål för debatt om huruvida de håller tillbaka användningen av noak eller inte.

I den nya versionen av Kloka listan, Stockholms läns landstings rekommendationslista för läkemedel lyfts nu noak-läkemedlet apixaban (Eliquis) fram som första val. I andra hand rekommenderas warfarin samt noak-läkemedlet dabigatran (Pradaxa). Tidigare utgjorde apixaban förstahandsval tillsammans med warfarin.

Professor Paul Hjemdahl, som är ordförande i expertrådet för hjärta-kärl i läkemedelskommittén i Stockholm, motiverar ändringen bland annat med att en uppföljning av patienter i landstinget visar på minst lika bra effekt och säkerhet med noak som med warfarin – i samklang med kliniska prövningar och andra nya observationsstudier.

– Detta fann vi även hos högriskpatienter som haft tidigare allvarlig blödning eller var 80 år eller äldre. Vi finner som i andra studier och prövningar också färre fall av blödningsstroke och fler fall av mag-tarmblödningar. Sett till helheten har apixaban och dabigatran varit de två noak som visat bäst resultat i studier, säger han till Dagens Medicin.

Paul Hjemdahl fortsätter:

– Noak är enklare att använda än warfarin, men enkelheten är ibland skenbar. Efter några år med information, vidareutbildning och bevakning på området samt uppföljande studier känner vi oss nu trygga att i första hand rekommendera apixaban, som är väl dokumenterat och det minst njurfunktionsberoende av alla noak. Vi framhåller dock att det inte finns skäl att ändra en välfungerande antikoagulantiabehandling.

Rekommendationen i Stockholm gäller för så kallat icke valvulärt förmaksflimmer. För patienter som har mekaniska hjärtklaffar eller betydande förträngning av mitralisklaffen ska warfarin användas.

Paul Hjemdahl framhåller att den blodförtunnande behandlingen vid förmaksflimmer har blivit mycket bra i Stockholm.

– 79 procent av de patienter som enligt riktlinjerna har klar indikation för behandling hämtade ut något blodförtunnande medel i Stockholms läns landsting 2016. Vi har således i stort nått upp till Socialstyrelsens riktmärke på 80 procent. Vi har även funnit en mycket god följsamhet med behandlingen eftersom 88 procent av patienterna fortsätter att hämta ut läkemedlen efter ett år.

Relaterat material

Färre blödningar med noak

Noak lyfts fram i nya riktlinjer för förmaksflimmer

"Behandla förmaksflimmer bättre"

Mothugg om nya propphämmare

Carl-Magnus Hake

Reporter

carl-magnus.hake@dagensmedicin.se

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev