Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

måndag14.06.2021

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Hjärta-kärl

Långtidsöverlevnaden bättre på ”bra” sjukhus

Publicerad: 6 oktober 2016, 12:30

Hjärtinfarktpatienter i USA som togs om hand på sjukhus med bättre 30-dagarsöverlevnad ser också ut att få bättre möjlighet till längre liv på sikt, enligt en stor amerikansk studie i tidskriften New England Journal of Medicine.


– Resultaten indikerar att vårdkvaliteten på ett sjukhus kan ha stora och långvariga effekter på hälsan för patienter med hjärtinfarkt. Men man kan inte vara helt säker på orsakssambanden, säger professor Tomas Jernberg, som är registerhållare för det svenska kvalitetsregistret Swedeheart.

Resultaten grundar sig på en genomgång av nästan 120 000 patienter som vårdats inom det amerikanska sjukvårdssystemet Medicare. Forskarna delade in de 1 824 sjukhus som patienterna vårdades på i fem olika grupper beroende på hur svårt sjuka patienterna var, så kallad case-mix.

I varje sådan grupp delade forskarna i sin tur in sjukhusen i fem grupper baserat på hur högpresterande de ansågs vara sett till 30-dagarsöverlevnaden hos patienterna.

Baserat på vilken case-mix sjukhusen hade var långtidsöverlevnaden i snitt 0,74 till 1,14 år bättre bland patienter som vårdats på de bästa sjukhusen, sett till 30-dagarsmoratliteten, jämfört med de sämsta sjukhusen.

Men när forskarna bara analyserade de patienter som överlevt efter 30 dagar så försvann skillnaderna, vilket forskarna tolkar som att kvaliteten i det initiala omhändertagandet har en betydelse.

Tomas Jernberg betecknar studien som välgjord men med vissa brasklappar.

– Forskarna har justerat för ett stort antal faktorer. Men samtidigt går det inte att utesluta andra förklaringar till resultaten än vårdkvalitet, säger han och fortsätter:

– Trots att man justerat för case-mix är det ändå i efterhand svårt att fastställa hur olika sköra patienterna är på de olika sjukhusen. Kanske skiljer sig också sättet och benägenheten att ställa infarktdiagnoser på olika sjukhus.

I Sverige menar han att man avstått för att göra en liknande analys bland annat på grund av svårigheter att fastställa hur sköra patienterna är samt att täckningsgraden för äldsta patienterna inte är fullständig.

– I Swedeheart publicerar vi varje år siffror för ettårsöverlevnad efter hjärtinfarkt, justerat för case-mix. Dock är vi inte helt nöjda med dessa analyser. För tillfället säger de bara att det finns avgörande skillnader mellan sjukhusen. Vi är inte säkra på att de speglar kvaliteten på enskilda sjukhus, säger Tomas Jernberg.

Läs abstract till studien:

Emily Bucholz med flera. Life Expectancy after Myocardial Infarction, According to Hospital Performance. New England Journal of Medicine 2016; 375: 1 332–42. DOI: 10.1056/NEJMoa1513223

Carl-Magnus Hake

Reporter

carl-magnus.hake@dagensmedicin.se

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev