Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Hjärta-kärl

Livsstil verkar halvera genetisk risk för hjärtsjukdom

Publicerad: 17 november 2016, 13:01

Foto: Thinkstock

Att exempelvis träna och avstå från rökning kan drastiskt minska risken för kranskärlssjukdom – även hos personer med hög genetisk risk, enligt en stor analys i New England Journal of Medicine.


Ämnen i artikeln:

Hjärtinfarkt

– Resultaten är något utav ett paradigmskifte. Våra fynd antyder att det går att göra något åt sin genetiska risk genom att förändra livsstilen – det är ett hoppfullt besked för dessa personer, säger Olle Melander, professor i internmedicin vid Lunds universitet och medförfattare till studien.

Det är välkänt att en hälsosam livsstil kan minska risken för hjärt-kärlsjukdom. Men inkluderar det även personer med anlag för den typen av sjukdomar? Det ville forskarna ta reda på och analyserade tre prospektiva studier samt en tvärsnittsstudie med data om genetik, livsstil och hjärtkärlsjukdom för cirka 56 000 personer. Den ena prospektiva studien var svensk, Malmö Kost Cancer, MKC.

Deltagarnas genetiska risk beräknades med hjälp av en poängskala baserad på 50 genvarianter som kopplas till hjärtkärlsjukdom. Ju fler gener en deltagare bar på – desto högre risk. Forskarna tog även fram en poängskala för en hälsosam livsstil som inkluderade träning minst en gång i veckan, att avstå rökning, inte ha fetma samt att kosten till stor del bestod av bland annat fisk, frukt och grönsaker. Definitionen på en hälsosam livsstil var att uppnå minst tre av dessa livsstilfaktorer, medan deltagare som enbart kunde räkna in en faktor – eller ingen alls – klassades som mindre hälsosamma.

Det primära utfallsmåttet för de prospektiva studierna var en kombination av hjärtinfarkt, revaskularisering samt död till följd av kranskärlssjukdom. Tvärsnittstudien bidrog med information om kalciumininlagring i kranskärlen.

Den relativa risken för det primära utfallsmåttet var 91 procent högre bland deltagare med den högsta genetiska risken, jämfört med lågriskpersoner. Men siffran halverades bland deltagare med hög genetisk risk som levde hälsosamt – deras risk minskade med 46 procent, jämfört med högriskpersoner vars livsstil var ohälsosam.

– Det är en markant minskning. Inte ens med dagens läkemedel går det att uppnå en riskhalvering, säger Olle Melander.

Även kalciuminlagringen i kranskärlen var lägre bland deltagare som levde hälsosamt än ohälsosamt.

Studien avslöjade också att många högriskindivider inte kunde identifieras via traditionella riskfaktorer, såsom att mäta blodtryck eller LDL-kolesterol. Mellan 10 och 20 procent fler personer hittades med hjälp av forskarnas genetiska test, påpekar Olle Melander.

– Gentestet kan bli ett viktigt komplement till dagens traditionella tester. Vi vill därför få ut det på bred front framöver, säger han.

En svaghet med studien är att det kan finnas fler gener som är centrala vid hjärt-kärlsjukdom än de 50 som innefattades i denna analys, skriver forskarna som påpekar att fler genvarianter behöver inkluderas i framtida studier.

Studiedeltagarna kom från Sverige och USA. Uppemot 5 100 fall av kranskärlssjukdom inträffade.

Läs mer i abstract:

Amit V Khera med flera. Genetic Risk, Adherence to a Healthy Lifestyle, and Coronary Disease. The New England Journal of Medicine, publicerad online den 13 november 2016. Doi: 10.1056/NEJMoa1605086

Maria Gustavsson

Reporter

maria.gustavsson@dagensmedicin.se

Ämnen i artikeln:

Hjärtinfarkt

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev