Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Hjärta-kärl

Lösa tänder kan skvallra om hjärthändelser

Publicerad: 28 augusti 2021, 09:37

Svår tandlossning kopplas till hjärt-kärlhändelser i en svensk studie

Foto: Getty Images

ESC 2021. Patienter med svår tandlossning och en tidigare hjärtinfarkt i bagaget tycks vara extra utsatta för fler kardiovaskulära händelser, enligt svenska långtidsdata.


Ämnen i artikeln:

Karolinska institutetESCHjärtinfarktStrokeHjärtsvikt

Fynden kommer från en ny analys av en epidemiologisk och prospektiv multicenterstudie. Giulia Ferrannini, doktorand vid Karolinska institutet, är en av medförfattarna. 

– Våra data talar för att sjukvården även borde ställa frågor om tandstatus till patienter som redan haft en första hjärtinfarkt för att tidigt fånga upp besvär i munnen. En möjlighet skulle kunna vara att utveckla ett screeningprogram för munhälsa i framtiden, säger hon. 

Läs även: Färre söker vård för hjärtinfarkt efter coronakrisen 

Enligt tidigare resultat från den aktuella studien var parodontit – tandlossning till följd av en bakteriell infektion – vanligare bland patienter som fått en första hjärtinfarkt. Och nu kommer alltså långtidsdata som talar för att dessa patienter även har en högre risk att drabbas av fler kardiovaskulära händelser över tid, jämfört med friska personer i samma ålder och av samma kön. Resultaten presenteras på årets digitala ESC-kongress. 

Läs alla nyheter från ESC här.

Analysen baseras på data för nästan 1 600 personer, varav ungefär hälften hade haft en hjärtinfarkt tidigare medan resterande personer var friska. Munhälsan undersöktes hos samtliga. 113 personer bedömdes ha svår parodontit, 489 personer led av medelsvår parodontit medan resterande 985 personer ansågs ha en god munhälsa. Uppföljningstiden pågick under 6,2 år i snitt. 

Det kombinerade primära effektmått var risken för död oavsett orsak, svår hjärtsvikt samt icke-dödlig hjärtinfarkt eller stroke. 

Sannolikheten för att någon utav dessa händelser skulle inträffa var 49 procent högre hos personer med någon form av tandlossning vid en titt på hela populationen. När man endast analyserade patienter med en tidigare hjärtinfarkt sågs den högsta risken bland dem med svårast parodontit. 

Ingen koppling sågs mellan tandlossning och död oavsett orsak. 

Studien kan inte svara på om det föreligger ett orsakssamband mellan parodontit och kardiovaskulära händelser. Men forskarnas hypotes är att bakterier från det skadade tandköttet tar sig in i blodet.

– Bakterierna kan sedan orsaka en systemisk inflammation som påverkar och skadar blodkärlen, säger, säger Giulia Ferrannini.

En svaghet med studien är att man inte justerat resultaten för vissa riskfaktorer, exempelvis utbildning, påpekar hon. 

Snittåldern i studien låg på 62 år. Data kom bland annat från nationella patientregistret och samlades in till slutet av 2018. Munundersökningen skedde mellan åren 2010 och 2014.

Läs mer i abstract:

Lars Rydén med flera. Periodontitis and cardiovascular outcome - a prospective follow up of the PAROKRANK cohort. 

Kommentarer

Arbetar du i sjukvården och vill kommentera texten utifrån din yrkesroll?

Klicka här! 

Kommentarer publiceras efter granskning

 

Maria Gustavsson

Reporter

maria.gustavsson@dagensmedicin.se

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev

Se fler branschtitlar från Bonnier News