Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Hjärta-kärl

Många räddas tack vare utplacering av hjärtstartare

Publicerad: 24 mars 2015, 12:50

Foto: Thinkstock

På flera håll i landet sätts nu hjärtstartare upp för att allmänheten ska kunna ge snabb defibrillering vid hjärtstopp. En ny svensk studie pekar på att det är en lyckad strategi – hela 70 procent överlever efter att hjärtstartarna använts.


– Vi ser att det är många patienter som räddats till livet, tack vare att vittnen till hjärtstopp snabbt har kunnat gripa in och ge effektiv behandling. Resultaten stödjer att man placerar ut hjärtstartare på platser med hög genomströmning, säger Jacob Hollenberg, hjärtläkare vid Södersjukhuset i Stockholm och ansvarig för den aktuella studien.

Han och hans kollegor följde upp 474 fall av hjärtstopp i Stockholm där defibrillering användes i en publik miljö utanför sjukhus.

I de flesta fallen gavs defibrilleringen av ambulanspersonal och överlevnaden efter en månad var här 31 procent.

När så kallade first responders, till exempel polis och brandmän som utbildats i hjärt-lungräddning, använde hjärtstartare var överlevnaden lite högre, 42 procent.

Och bäst blev den när allmänheten defibrillerade, då siffran alltså var 70 procent.

– Resultaten visar på en tydlig tidseffekt. Ju tidigare man ger defibrilleringen desto större är chanserna att patienten överlever. Det här visar den stora potentialen i att fortsätta öka tillgången till hjärtstartare för att minska dödsfallen i hjärtstopp, säger Jacob Hollenberg, som är forskningsledare vid hjärtstoppscentrum vid Karolinska institutet.

Han poängterar att resultaten var lika goda när allmänheten använde hjärtstartare som placerats ut inom ramen för en strukturerad satsning mot hjärtstopp, det så kallade Salsa-programmet, som när allmänheten använde hjärtstartare som placerats ut av till exempel företag.

– Hjärtstartarna inom Salsa-programmet var dock betydligt mer använda än de som införskaffats av privata aktörer, säger Jacob Hollenberg.

Antalet personer som defibrillerades av allmänheten var sammantaget 74 i studien. Fler och fler personer defibrillerades på sådant vis under den undersökta tidsperioden från 2006 till 2012.

Varje år inträffar runt 10 000 fall av plötsligt hjärtstopp i Sverige. Överlevnaden är runt 10 procent.

Läs abstract till studien:

Mattias Ringh med flera. Survival after Public Access Defibrillation in Stockholm, Sweden – A striking success. Resuscitation, publicerad online den 11 mars 2015. DOI: 10.1016/j.resuscitation.2015.02.032

Carl-Magnus Hake

Reporter

carl-magnus.hake@dagensmedicin.se

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev