fredag24 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Hjärta-kärl

Mänskliga rättigheter en dröm för blivande mammor i Bolivia

Publicerad: 14 juni 2006, 08:22

LA PAZ. I Bolivia tar läkarna hand om även de normala förlossningarna och mödradödligheten är högre än i grannländerna. Det finns ingen barnmorskeutbildning och motstånd bland en del läkare mot att starta en.


Sjuksängar rullas ut och in, vita rockar fladdrar förbi, barn skriker - unga blivande och nyligen blivna föräldrar väntar otåligt på sin tur i ordningen. Vid en första anblick skulle väntrummet kunna vara svenskt. Men verkligheten för kvinnorna på den allmänna förlossningskliniken Los Andes i den fattiga kåkstaden El Alto ovanför Bolivias huvudstad La Paz, är en helt annan. I landet med åtta miljoner invånare dör tre kvinnor varje dag i samband med att de föder barn.

- Mänskliga rättigheter och FN:s konventioner kränks varje dag i Bolivia, år 2006. Så många unga kvinnor som behandlas totalt respektlöst och så många som dör på grund av inkompetens och bristande resurser. Det är så tragiskt, säger Ulrika Rehnström, svensk barnmorska på plats i Bolivia.

Hon arbetar för FN:s befolkningsfond UNFPA och kämpar för att starta en barnmorskeutbildning i Bolivia. Förlossningsvården i landet påminner om Sverige på 1800-talet.

- Kvinnan får exempelvis aldrig föda annat än på rygg. Läkaren ska inte behöva sitta i en obekväm position där han inte ser, även om det är till fördel för kvinnan att exempelvis sitta på huk. Man skriker åt kvinnorna, låter flera föda samtidigt alldeles intill varandra på kalla britsar utan skärmar, det finns ingen respekt över huvud taget. För att inte tala om de hygieniska bristerna, säger Ulrika Rehnström.

Ingen syrgas i akutrummen  Vid en rundvisning inne på Los Andes förstår man genast vad hon syftar på. Det är oisolerat och kallt, smutsigt och dammigt. I de flesta salar saknas tillgång på exempelvis sterila plasthandskar. De som finns återanvänds efter att de tvättats i kallt vatten, lakan likaså. I akutrummen saknas tillgång till syrgas och förlossnings-set. Barnen förlöses av förlossningsläkare vars metoder får oss utomstående att häpna.

- Till exempel utför man rutinmässiga klipp på alla förstföderskor i tidigt utkrystningsskede. Man vet inget om tekniker för att hålla emot så att kvinnan inte spricker, säger Ulrika Rehnström.

Enligt den bolivianska sjukförsäkringen garanteras samtliga bolivianska kvinnor gratis mödravård före och efter förlossningen. En stadga som låter bra. Men som med de knappa resurser som finns är omöjlig för sjukvården att leva upp till i praktiken.

På Los Andes har man omkring 13 födslar dagligen. Personalstyrkan utgörs av åtta läkare, tio sjuksköterskor och 32 undersköterskor med sex månaders utbildning.

- Vi har inga specialister, exempelvis inga neo-sköterskor, här på sjukhuset. Och av ekonomiska skäl anställs flest undersköterskor, de har lägre lön. Men det betyder att vårdkvaliteten blir oerhört bristfällig, säger sjuksköterskan Martha Hilari.

Den rådande situationen blir än mer komplicerad av att det inom den bolivianska läkarkåren allmänt också råder en stor skepsis mot barnmorskor - inte minst baserad på rädslan att förlora sitt jobb. Ludwig Vera är förlossningsläkare på Los Andes och en av få som vågar tala klarspråk.

- Att jag som läkare tvingas lägga all min tid på normala förlossningar är ren förlust av tid. Jag har inte en chans att syssla med det jag egentligen är utbildad till, att engagera mig i de kvinnor som råkar ut för komplikationer i samband med förlossningarna, säger han.

- Med utbildade barnmorskor är jag övertygad om att vi skulle kunna få mödra- och barnadödligheten att minska. Men hälsoministeriet verkar utan verklighetsförankring. Man har statistiken framför sig men saknar engagemang och erfarenhet för att dra igång en utbildning för barnmorskor.

Vänder sig inte till sjukhus  I Bolivia leder den bristande sjukvården till att 54 procent av landets födslar sker i hemmet, helt utan närvaro av kvalificerad personal. Även en utbredd rasism mot landets majoritet av ursprungsbefolkning gör att många gravida väljer att inte vända sig till de sjukhus som faktiskt finns. Något som Bolivias vice hälsominister Juan Alberto Nogales till viss del verkar medveten om.

- Tyvärr är vår läkarutbildning i dag väldigt pragmatisk. Även om respekt för etnisk, social och religiös jämlikhet är en del av utbildningen ser vi tyvärr att detta ofta försvinner i praktiken.

Statistiken visar tydligt på att mödra- och barnadödligheten är betydligt lägre i grannländerna som har utbildade barnmorskor. Och Ulrika Rehnström anser att en ny utbildning är ett måste för att attityder ska kunna förändras, och de alarmerande problemen lösas.

- Det är så frustrerande att man inte inser vikten av barnmorskans roll och funktion. Kan man bara införa säkra metoder och tankesätt räddar man livet på många, säger hon.

Att regeringen nu till slut skrivit under ett dokument som säger att "barnmorskeriet i Bolivia ska stödjas" är förvisso ett stort steg framåt. Men när detta kan ta mer konkreta former återstår att se.

- En ren barnmorskeutbildning är något väldigt specifikt. I Bolivia måste den kunna kombinera vetenskap med de olika behov som våra många olika etniska grupper har. Vi har så många olika kulturella faktorer och traditioner att ta hänsyn till innan vi kan investera i en ny utbildning, säger vice hälsominister Juan Alberto Nogales.

Kalle Bergbom

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev