Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Hjärta-kärl

Medfött hjärtfel kan påverka hjärnan

Publicerad: 8 november 2007, 10:06

Hjärnskador är vanliga hos nyfödda med svåra hjärtfel, och förändringarna liknar dem som finns hos många för tidigt födda barn. Det har forskare från USA och Kanada nu visat med hjälp av avancerade magnetresonanstekniker.


Modern behandling har dramatiskt förbättrat chanserna för barn med svåra medfödda hjärtfel. Många av barnen har dock olika motoriska och kognitiva problem när de växer upp, som till exempel kan påverka deras skolgång.

Denna påverkan på utvecklingen har bland annat förklarats med skador som kan uppkomma bland annat vid hjärtoperationen. Men troligen finns flera orsaker.

Forskare vid bland annat University of California i San Fransisco, USA, har nu studerat 41 barn som antingen hade enkammarhjärta eller så kallad transposition av de stora kärlen, vilket innebär att aorta och lungartärerna mynnar från fel kammare.

Innan barnen opererades undersökte forskarna dem med flera olika magnetresonansmetoder: vanlig MRI, magnetresonansspektrografi, MRS, och DTI, en metod som synliggör distributionen av vatten i hjärnan.

I studien ingick även en kontrollgrupp med 16 nyfödda barn utan hjärtfel. Inga av barnen var för tidigt födda.

Med hjälp av MRI fann forskarna att 14 av barnen med hjärtfel hade hjärnskador, som stroke eller skador i den vita substansen. Alla kontrollbarnen hade normala MR-bilder.

Med hjälp av MRS kan man undersöka hur ämnet N-acetylaspartat omvandlas till kolin. Barnen med hjärtfel hade en lägre kvot mellan de två ämnena, vilket är en markör för omognad hos hjärncellerna. DTI visade att de hade en högre grad av diffusivitet för vatten i hjärnan, vilket även detta är ett tecken på omognad. Sådana förändringar fanns även hos barn som inte hade skador som syntes med MRI. Förändringarna liknar inte de som drabbar fullgångna barn med syrebrist, utan snarare en känslighet i den vita substansen som finns hos prematura barn.

Forskarnas slutsats är att nyfödda med de aktuella hjärtfelen har förändringar i hjärnans metabolism och mikrostruktur redan innan de genomgår kirurgi. Detta stämmer överens med andra studier som indikerat att barnens hjärnutveckling är påverkad redan i fosterlivet, möjligen beroende på försämrad distribution av syre och näringsämnen.

Forskarna menar att deras resultat visar att nya och specifika hjärnskyddande strategier behöver utvecklas för dessa nyfödda barn.

New England Journal of Medicine 2007; 357: 1928–1938

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev

Se fler branschtitlar från Bonnier News