Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Hjärta-kärl

Mekaniska kompressioner lika bra som manuella

Publicerad: 2 september 2013, 13:10

ESC 2013. Överlevnaden efter hjärtstopp varken förbättras eller försämras om bröstkompressionssystemet Lucas används i stället för att sjukvårdspersonal utför kompressionerna för hand, enligt en ny studie.


– Vi hade så klart hoppats på att vi skulle se en bättre överlevnad när Lucas användes. Samtidigt visar vår studie att de som redan använder det här systemet kan fortsätta att göra det i förvissning om att det är säkert, säger Sten Rubertsson, professor i anestesiologi och intensivvård vid Uppsala universitet.

Det var i början av 2000-talet som bröstkompressorn Lucas började användas inom ambulanssjukvården i vissa delar av landet. Tanken var att standardisera kvaliteten på hjärt-lungräddningen och att minimera avbrotten. Genom att frigöra händerna kan livräddarna fokusera på andra uppgifter.

Användningen har dock fått kritik, eftersom det saknats vetenskapliga belägg för att metoden är effektiv och säker, se länkar här intill.

Men efter en fem år lång randomiserad studie visar nu Sten Rubertsson och hans kollegor alltså att Lucas inte påverkar utfallet jämfört med vanliga bröstkompressioner.

I studien, som presenterades i går, söndag, på den pågående kardiologikongressen ESC i Amsterdam lottades 2 589 patienter som drabbats av hjärtstopp utanför sjukhus till att behandlas med endera metoden.

Andelen patienter som levde efter fyra timmar var i stort den samma i bägge grupperna, 23,6 procent av dem som fått mekaniska kompressioner, jämfört med 23,7 procent i kontrollgruppen.

När det gäller andelen patienter som överlevt utan svåra hjärnskador efter sex månader fanns en tendens till bättre resultat med Lucas. Siffrorna var här 8,5 jämfört med 7,6 procent, men skillnaden var inte statistiskt säkerställd.

– Det är bara att konstatera att det här är ett otroligt svårt område att åstadkomma förbättringar inom. Patienterna är ju egentligen redan döda. Men det är positivt att vi nu för första gången har evidens för ett hjälpmedel för mekanisk bröstkompression, säger Sten Rubertsson.

Han påpekar att användning av Lucas kan vara att föredra i vissa situationer, som vid ambulanstransporter.

– Våra data pekar på att Lucas då inte är sämre.  Det är  en betryggande säkerhetaspekt för ambulanspersonalen, säger Sten Rubertsson, som nu ser fram emot mer forskning inom området:

– Med mekanisk bröstkompression finns utrymme för mer individualiserad behandling. Till exempel underlättar det när man ska defibrillera. Här kan man tänka sig apparater som avläser EKG och därmed ger en bättre tidpunkt för när detta ska ske.

Studien har finasierat av företagen Physio-Control och Jolife som står bakom Lucas.

Relaterat material

Vassa visionärer slåss om priset till vårdens förnyare

Lotteri avgör metod för behandling av hjärtstillestånd

Oklart om dyr apparat mot hjärtstopp hjälper

Mekanisk hjärtmassage i alla akutbilar i Region Skåne

Nu gäller det att stå upp för idealen och värna evidensbaserad medicin

Carl-Magnus Hake

Reporter

carl-magnus.hake@dagensmedicin.se

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev