Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Hjärta-kärl

Mer data på att ASA är onödigt i primärprevention

Publicerad: 16 september 2018, 14:00

Genrebild

Foto: Thinkstock

En ny stor studie visar att äldre friska personer inte får några hälsofördelar genom att ta blodförtunning i form av acetylsalicylssyra i lågdos. De fick i stället en ökad risk för blödningar och möjligen sämre överlevnad.


Ämnen i artikeln:

Läkemedel

Resultaten är därmed huvudsakligen i linje med ett flertal andra studier på området som inte kunnat visa några tydliga fördelar med behandlingen hos personer utan etablerad kardiovaskulär sjukdom.

– Fynden avseende hjärt-kärlsjukdom är inte alls överraskande. Man kan tycka att frågan om acetylsalicylsyras plats i primärprevention av hjärt-kärlsjukdom nu är mer än väl utredd. Men ämnet diskuterades fortfarande när studien startades och det är bra att resultaten nu redovisas, säger Paul Hjemdahl, professor i klinisk farmakologi och ledamot av expertrådet för hjärt-kärlsjukdom inom läkemedelskommittén i Stockholms läns landsting.

I den nu aktuella studien har forskare i USA och Australien randomiserat nästan 20 000 personer över 70 år till att dagligen ta 100 mg acetylsalicylsyra eller motsvarande placebo. Resultaten redovisas i inte mindre än tre publikationer i tidskriften New England Journal of Medicine.

Efter i median 4,7 års uppföljning, då studien avslutats sedan forskarna bedömt att det inte skulle gå att se någon nytta med att fortsätta behandlingen, fanns det ingen skillnad sett till det primära effektmåttet – dödsfall, insjuknande i demens eller ihållande fysiskt handikapp.

Detta i sammanhanget lite ovanliga effektmått hade valts av forskarna för att få en sammanvägd bild av risk-nyttabalansen med behandlingen. Men inte heller sett till mer traditionella effektmått som insjuknande i olika hjärt-kärlsjukdomar fanns någon skillnad mellan grupperna.

Däremot var alltså blödningsrisken högre bland de som fått acetylsalicylssyra. Större blödningar inträffade 8,6 gånger räknat på ett års uppföljning av 1 000 patienter, jämfört med 6,2 gånger i placebogruppen.

– Resultaten ändrar inga behandlingsrekommendationer. Acetylsalicylssyra har visserligen en etablerad roll i behandlingen av de som redan har hjärt-kärlsjukdom men de som inte har sådan sjukdom ska inte ta acetylsalicylsyra i oträngt mål, säger Paul Hjemdahl.

Han påpekar dock två omständigheter som kan försvåra tolkningen av resultaten.

– Det var ett förhållandevis stora avhopp från studien och man använde en speciell magsaftsresistent tablett som skiljer sig från den typ av acetylsalicylsyra man använder i Sverige, säger Paul Hjemdahl.

Tidigare uppmärksammade forskningsrön har pekat på att acetylsalicylsyra i lågdos kan skydda mot cancerutveckling. Därför var det ett överraskande fynd i studien att dödsfallen var något fler i gruppen som fått aktiv behandling och att detta berodde på fler dödsfall i just cancer. Forskarna är dock försiktiga att tolka detta fynd, bland annat för att inga andra studier inom samma område funnit ökad risk för dödsfall med acetylsalicylsyra.

– Siffrorna för cancerdödlighet i studien är motsägelsefulla. Kanske kan bilden bli annorlunda med längre uppföljning, säger Paul Hjemdahl.

Läs abstract:

John McNeil med flera. Effect of Aspirin on Disability-free Survival in the Healthy Elderly (ASPREE). New England Journal of Medicine, publicead online den 16 september 2018. DOI: 10.1056/NEJMoa1800722
John McNeil med flera. Effect of Aspirin on Cardiovascular Events and Bleeding in the Healthy Elderly (ASPREE). New England Journal of Medicine, publicerad online den 16 september 2018. DOI: 10.1056/NEJMoa1805819
John McNeil med flera. Effect of Aspirin on All-Cause Mortality in the Healthy Elderly (ASPREE). New England Journal of Medicine, publicerad online den 16 september 2018. DOI: 10.1056/NEJMoa1803955

Relaterat material

Inget stöd för ASA vid diabetes

Flopp för primärprevention med ASA i japansk studie

Carl-Magnus Hake

Reporter

carl-magnus.hake@dagensmedicin.se

Ämnen i artikeln:

Läkemedel

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev