Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Hjärta-kärl

Motiverande samtal ska ge bättre följsamhet

Publicerad: 19 december 2008, 15:11

Personer som har haft en hjärtinfarkt är dåliga på att följa råd om hur de kan förebygga att det inte händer igen. En nystartad studie ska undersöka om individuella samtal kan ändra på det.


– De sekundärpreventiva insatserna skiljer sig mycket mellan olika sjukhus. Det genomförs till exempel olika stresskurser och hjärtskolor, men man vet egentligen inte vad som har någon verkan på patienterna. Nu vill vi testa om individuella samtal har effekt på exempelvis livskvalitet och följsamhet till medicinering, säger Patrik Tydén.

Han är överläkare på kardiologiska kliniken vid Universitetssjukhuset Mas i Malmö och en av koordinatorerna till den så kallade Soft-studien, som i höstas rullade igång på runt 20 sjukhus i Sverige.

En bakgrund till studien är en avhandling som lades fram 2006 av Carin Alm-Roijer, sjuksköterska och lektor vid Malmö högskola. Hon visade att de patienter som har fått individuell rådgivning följer sekundärpreventiva råd i högre grad än de som har fått allmänna kunskaper.

– Att känna till att höga kolesterolvärden kan leda till hjärtinfarkt är en allmän kunskap. Individuella kunskaper däremot kan vara att man får reda på vilka riskfaktorer man själv har för kranskärlssjukdom och därefter får regelbunden återkoppling av vårdgivaren om hur dessa påverkas av följsamhet till medicinering och livsstilsförändringar, säger Carin Alm-Roijer.

Totalt kommer Soft-studien att omfatta 800–1 000 patienter som nyligen haft hjärtinfarkt. De deltagande sjukhusen randomiseras antingen till att ge individuell information enligt modellen motiverande samtal eller till att ingå i en kontrollgrupp där de ger information om sekundärprevention på sedvanligt vis.

Sjuksköterskor på de sjukhus som lottas till att ge individuell information får utbildning i motiverande samtal, en metod som bygger på en tanke om att patienten själv ska få komma fram till hur hon ska förebygga sin sjukdom.

Patienterna kommer att följas i runt ett år. Forskarna kommer sedan att jämföra de två grupperna beträffande olika parametrar i Sephia-registret. De första resultaten kan tidigast väntas sommaren 2010.

– Det är förstås jättekul om den riktade utbildningen fungerar. I så fall är det en metod som sjukhusen kan börja använda i större utsträckning, säger Patrik Tydén.

Soft-studien sker i samarbete mellan Uppsala Clinical Research Center som står bakom kvalitetsregistret Sephia och läkemedelsföretaget Sanofi-Aventis. Det senare är initiativtagare och sponsor för studien.

Andrea Björkman

FOTNOT. Artikeln har tidigare publicerats i Dagens Medicin tematidning om hjärta och kärl, se nr 50/08, och presenteras i här något längre utförande.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev