Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Hjärta-kärl

Motstridiga farmakogenetiska data för klopidogrel

Publicerad: 30 augusti 2010, 14:36

ESC 2010 En ny studie visar att effekten av propphämmaren klopidogrel inte påverkas hos patienter med en viss genuppsättning. Men två andra studier visar på motsatsen.


Klopidogrel är ett storsäljande läkemedel som bland annat annat används för att skydda hjärtinfarktpatienter mot nya blodproppar. Men forskning har på senare tid visat att effekten av läkemedlet kan bli sämre hos patienter med särskilda genetiska förutsättningar.

Dessa genetiska samband har nu undersökts utförligt i studier som presenteras på den pågående hjärtkongressen ESC i Stockholm. Resultaten är dock motstridiga.

I en analys som har utförts av forskare vid McMaster University i Ontario, Kanada, konstateras att klopidogrel skyddar mot hjärt-kärlrelaterade händelser, som hjärtinfarkt och stroke, oavsett om patienten bär på någon av tre olika genvarianter för enzymet CYP2C19.

Detta enzym anses vara nödvändigt för att omvandla klopidogrel till dess biologiskt aktiva form i kroppen.

Slutsatsen i den kanadensiska studien, som publiceras i New England Journal of Medicine, baseras på data från två studier där klopidogrel jämförts mot placebo hos patienter med akut kranskärlssjukdom eller förmaksflimmer.

Men resultatet motsägs av två studier som publiceras i tidskriften Lancet.

Den ena studien, som har letts av Lars Wallentin, professor i kardiologi vid Uppsala universitet, bygger på en analys av den stora Plato-studien, där klopidogrel jämfördes med den nya ännu inte godkända propphämmaren ticagrelor (Brilinta).

Forskarna undersökte hur effekten av de bägge propphämmarna påverkades av eventuell förekomst av åtta olika genvarianter av CYP2C19 samt en genvariant för enzymet ABCB1.

Slutsatsen är att ticagrelor inte påverkades av någon av de aktuella genvarianterna. Bland patienterna i klopidogrelgruppen blev skyddet mot nya hjärt-kärlrelaterade händelser däremot sämre bland dem med genvarianter för CYP2C19 som innebär att enzymet får minskad eller ingen verkan.

Ett motsvarande resultat kommer forskare fram till i en liknande analys av en studie där klopidogrel jämförts med propphämmaren prasugrel (Efient) hos patienter som skulle genomgå ballongvidgning för akut kranskärlssjukdom.

Bland patienterna som fick klopidogrel var risken för nya hjärt-kärlrelaterade händelser här dubbelt så hög bland de 47 procent av deltagarna som hade någon av de i studien undersökta genvarianterna för CYP2C19 och ABCB1. Effekten av prasugrel påverkades dock inte.

Läs abstract till studien i New England Journal of Medicine:

Effects of CYP2C19 Genotype on Outcomes of Clopidogrel Treatment

Läs abstract till studierna i Lancet:

Effect of CYP2C19 and ABCB1 single nucleotide polymorphisms on outcomes of treatment with ticagrelor versus clopidogrel for acute coronary syndromes: a genetic substudy of the PLATO trial
Genetic variants in ABCB1 and CYP2C19  and cardiovascular outcomes after treatment with clopidogrel and prasugrel in the TRITON TIMI 38 trial: a pharmacogenetic analysis

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev