Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Hjärta-kärl

Ny analys bekräftar fördelar med Pradaxa över Waran

Publicerad: 31 augusti 2010, 08:43

ESC 2010 Den nya propphämmaren Pradaxa gav bättre skydd mot stroke jämfört med Waran – detta oavsett hur välinställd behandlingen med Waran var, enligt en ny studie.


Ämnen i artikeln:

WaranStrokeFörmaksflimmer

För ett år sedan publicerades den randomiserade Rely-studien med över 18 000 förmaksflimmerpatienter från 44 länder.

Slutsatsen var att den nya propphämmaren Pradaxa (dabigatran) i dosen 150 mg två gånger dagligen gav bättre skydd mot stroke jämfört med konventionell behandling med Waran (warfarin), utan att samtidigt öka risken för blödningar.

Dessutom visade studien att Pradaxa i en lägre dos, 110 mg två gånger dagligen, gav likvärdigt skydd mot stroke som Waran samtidigt som blödningsbiverkningarna minskade.

Enligt resultaten skulle det därmed vara möjligt att ersätta Waran med Pradaxa som strokepreventiv behandling vid förmaksflimmer. Det skulle i sin tur innebära en förenkling för patienterna och sjukvården då patienternas koagulationsstatus inte behöver övervakas, vilket är fallet med Waran.

Andra forskare har dock varnat för att det är alldeles för tidigt att överge Waran, som är ett billigt och beprövat läkemedel. I kritiken till Rely-studien har det också påpekats att de goda resultaten för Pradaxa kan ha berott på att många patienter i Warangruppen inte var tillräckligt välinställda i sin behandling.

Men i en ny så kallad interaktionsanalys av resultaten visar nu forskarna bakom Rely-studien att Pradaxa var bättre än Waran oberoende av hur välinställda patienterna var i Warangruppen.

Forskarna undersökte hur länge som de Waranbehandlade deltagarna låg inom ett terapeutiskt intervall för det så kallade INR-värdet, vilket används som riktvärde för att ställa in Waranbehandlning.

I den höga dosen gav Pradaxa bättre strokeskydd och i den låga dosen färre blödningsbiverkningar än Waran, oavsett om patienterna behandlades på sjukhus med god respektive dålig kvalitet på patienternas Waranmonitorering.

Fördelarna med Pradaxa var dock större vid sjukhus som hade sämre kvalitet på Waranmonitoreringen.

Bakom den nya analysen, som presenteras på den pågående hjärtkongressen ESC i Stockholm och samtidigt publiceras i tidskriften Lancet, står bland andra de svenska forskarna Lars Wallentin och Jonas Oldgren, bägge verksamma vid Uppsala Clinical Research Center.

Studien är finansierad av företaget Boehringer Ingelheim som står bakom Pradaxa

Läs abstract till studien i Lancet:

Efficacy and safety of dabigatran compared with warfarin at different levels of international normalised ratio control for stroke prevention in atrial fibrillation: an analysis of the RE-LY trial

Relaterat material

Ny propphämmare bättre än Waran vid förmaksflimmer

Ämnen i artikeln:

WaranStrokeFörmaksflimmer

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev