Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Hjärta-kärl

Ny blodfettsänkare utan effekt på kärlen - trots lägre kolesterol

Publicerad: 31 mars 2008, 08:50

ACC 2008. Patienter som behandlas med det blodfettsänkande läkemedlet ezetimib som tillägg till simvastatin uppvisade inga signifikanta skillnader i tjockleken på kärllagret intima media, jämfört med dem som endast fick simvastatin. Det visar den omdiskuterade Enhance-studien.


Ezetimib är ett blodfettsänkande läkemedel som används tillsammans med statiner för att minska halter av kolesterol och triglycerider i blodet.

För att undersöka vilken effekt tilläggsbehandling ezetimib kan ha när det gäller utvecklingen av ateroskleros fick 720 patienter med familjär hyperkolesterolemi antingen daglig behandling med 80 milligram simvastatin, samt placebo eller 10 milligram ezetimib. I studien som pågick i två år undersöktes tjockleken av kärlväggen i artärer i halsen och i lårbenet.

Studieresultaten har tidigare släppts i form av ett pressmeddelande, se vår artikel här intill. Men först nu publiceras studien i det kommande numret av tidskriften New England Journal of Medicine, samtidigt som den presenterades vid American College of Cardiology, ACC, i helgen. Den visade inga signifikanta skillnader mellan grupperna avseende tjockleken i de undersökta artärerna. Detta trots att de som fick ezetimib hade tydligt minskade halter av LDL-kolesterol och inflammationsmarkören c-reaktivt protein, CRP.

Peter Nilsson, docent och universitetslektor vid Universitetssjukhuset Mas i Malmö, som är på plats på ACC, anser att resultatet kan ha flera förklaringar. De ansvariga forskarna för Enhance-studien nämnde bland annat att majoriteten av patienterna redan stod på statiner vid studiens inledning, vilket innebär att de redan var välbehandlade, samt att uppföljningstiden kan ha varit för kort.

En annan teori är att ezetimib, som godkändes av den europeiska läkemedelsmyndigheten EMEA år 2004, faktiskt har en dålig klinisk effekt trots att läkemedlet både sänker LDL-kolesterol och CRP.

De rekommendationer som experterna gav vid presentationen av studien vid ACC var att läkare som behandlar patienter med ezetimib tills vidare ska öka halterna av statiner till full dosering och vid behov kombinera med resin, fibrat, eller niacin. Ezetimib bör användas som tillägg först i tredje hand.

– Efter att ha lyssnat till experterna är min kommentar att bruket av ezetimib kommer att minska till dess att man eventuellt har positiva endpointdata från den pågående Improve it-studien, säger Peter Nilsson.

Improvet it är en randomiserad och kontrollerad internationell multicenterstudie där ezetimib/simvastatin jämförs med endast simvastatin när det gäller kardiovaskulära faktorer hos patienter som tillfrisknar efter hjärtinfarkt eller instabil kärlkramp.

I fredags, den 28 mars, meddelade de ansvariga för Improve it att de 10 000 patienter som tidigare var målet att ta med i studien nu kommer att utökas till 18 000 patienter. Anledningen är just att definitivt kunna fastställa om den ytterligare sänkning av LDL-kolesterol som ezetimib ger vid behandling med statiner har någon ytterligare klinisk effekt. Förhoppningen är att avsluta studien om fyra år, 2012.

Tidigare artikel om Enhance New England Journal of Medicine, publicerad online den 30 mars 2008

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev