Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Hjärta-kärl

Ny mätmetod kan minska inläggningar

Publicerad: 9 oktober 2015, 13:21

Foto: Thinkstock

Ett mer känsligt sätt att mäta troponin hos patienter med bröstsmärtor skulle kunna identifiera de som inte är i riskzonen för hjärtinfarkt, enligt en studie publicerad i tidskriften Lancet.


I dag mäts bland annat nivåerna av biomarkörerna troponin T och I flera gånger hos patienter som kommer till akuten med tryck över bröstet. Men enligt forskarna bakom studien finns det inget optimalt gränsvärde för att snabbt avgöra om patienten drabbats av en akut hjärtinfarkt.

Därför har de genomfört en prospektiv studie på 6 304 patienter med misstänkt hjärtinfarkt för att undersöka om det går att utveckla en bättre metod.

Forskarna kommer fram till att personer med ett troponin I-värde under fem nanogram per liter har en låg risk för pågående hjärtinfarkt eller för att insjukna under de kommande 30 dagarna.

I studien använde sig forskarna av en känslig mätmetod och som kan upptäcka mycket låga nivåer. Troponin I-nivån behövde dessutom bara mätas en gång.

Forskarna menar att man med mätmetoden skulle kunna minska onödiga sjukhusinläggningar eftersom vården snabbare kan skicka hem patienter med ett troponin I-värde under gränsvärdet. En svaghet med studien som forskarna själv nämner är att de inte testat hur mätvärdet står sig när det används rutinmässigt på sjukhusen.

Resultaten från studien är mycket lovande och ett steg framåt, enligt en ledarkommentar till artikeln. Men det påpekas också i kommentaren att trots riktlinjer mättes troponin-nivån bara en gång hos fler än hälften av patienterna i studien. Det gör att forskarna kan ha missat patienter med ett senare förhöjt värde. I kommentaren efterlyses mer forskning, och texten avslutas med en uppmaning om nära samarbete mellan läkare och laboratoriepersonal för att utveckla bästa möjliga rutin på varje sjukhus.

Läs mer i abstract:

Anoop Shah med flera. High-sensitivity cardiac troponin I at presentation in patients with suspected acute coronary syndrome: a cohort study. Lancet, publicerad online 8 oktober 2015. Doi: 10.1016/S0140-6736(15)00449-3

AMINA MANZOOR

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev