Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Hjärta-kärl

Ny riskskala i uppdaterade riktlinjer

Publicerad: 30 augusti 2021, 12:00

Minskat stillasittande, kostvanor och blodfettssänkande behandling är några av inslagen i de nya europeiska riktlinjerna för prevention mot hjärt-kärlsjukdom. Fysioterapeuten Maria bäck är en av medförfattarna.

Foto: Getty Images/Göteborgs universitet

Fokus på individen samt sänkta gränsvärden för LDL-kolesterol och blodtryck är några av nyheterna i ESC:s riktlinjer för prevention som presenteras på årets digitala möte.


Ämnen i artikeln:

Göteborgs universitetESCDiabetes typ 2FetmaKolesterolLäkemedel

De senaste riktlinjerna kom 2016 och i den nya versionen har strålkastarljuset riktats mer på levnadsvanor än tidigare.  Bland annat finns formuleringar om att patienten ska undvika stillasittande utöver att fokusera på ett minst antal minuter av fysisk aktivitet för att minska risken att drabbas av kardiovaskulär sjukdom och död.

Läs också: Pilotprojekt satsar på prevention i skolan 

– Vi har pratat mycket om vikten av att få med sig patienten i besluten och att det ska vara livsstilsförändringar som går att hålla i under lång tid, säger Maria Bäck, docent i fysioterapi och verksam vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg som deltagit i arbetet med riktlinjerna.

Riktlinjerna, där både primär och sekundärprevention ingår, innehåller ny algoritm för att skatta risken att friska individer drabbas av hjärt-kärlsjukdom. I stället för den tidigare Score, som bedömde risken att drabbas av kardiovaskulär död inom tio år, finns nu två skalor, Score2 och Score2-OP. 

– Det nya med båda dessa är att de också tar med risken att drabbas av kardiovaskulär sjukdom, utöver dödlighet, säger Maria Bäck.

Dessutom är Score2-OP, där OP står för older persons, justerad för att bedöma risken för individer 70 år och äldre. Tanken är att den ska vara mer träffsäker. 

De nya riktlinjerna, som vänder sig brett till hälso- och sjukvårdspersonal, lyfter också fram betydelsen av individanpassade behandlingar som ska sättas in stegvis där man kanske börjar med ändrade levnadsvanor och sedan sätter in relevanta läkemedel.

En annan nyhet är att gränsvärdena för blodtryck och LDL-kolesterol har sänkts jämfört med tidigare. De ligger nu på samma nivå som de senaste ESC-riktlinjerna inom hjärtkärlsjukdom vilket bland annat innebär LDL under 1,4 mmol/L.

Dessutom finns en ny rekommendation för lipidsänkande läkemedelsbehandling. De patienter som inom sekundärprevention inte uppnår målet med en maxdos av statiner och ezetimib rekommenderas kombinationsterapi med PCSK9-hämmare. Men, påpekar Maria Bäck: 

– Dessa rekommendationer tar inte med hälsoekonomiska bedömningar utan är rent medicinska.

Ett helt nytt avsnitt i rekommendationerna handlar om att patienter med kranskärlssjukdom eller hjärtsvikt med reducerad vänsterkammarfunktion bör delta i medicinskt övervakad och multidisciplinär hjärtrehabilitering för patienter. En rekommendation som har det har den högsta klassen. 

Mer fokus på levnadsvanor jämfört med tidigare alltså. Men personligen hade Maria Bäck velat se ännu större tyngd på levnadsvanor

– Ja absolut. Övervikt och stillasittande beteende ökar i samhället generellt. Jag sitter med i den svenska kunskapsstyrningen där vi precis skrivit ett motsvarande nationellt vårdprogram för sekundärprevention vid kranskärlssjukdom där levnadsvanor lyfts fram ännu mer.

Maria Bäck beskriver att om man tittar på måluppfyllelser i det nationella kvalitetsregistret Swedeheart, så är det just vad gäller rökstopp och deltagande i fysisk träning där det finns kvar att göra i Sverige.

– Nivåer för lipider och blodtryck ligger ganska bra. Just levnadsvanorna är det stora arbetsområdet med klar förbättringspotential, säger hon.

För första gången i riktlinjerna nämns också att bariatrisk kirurgi kan övervägas för feta patienter med hög risk för hjärt-kärlsjukdom.

Vikten av att behandla psykiatriska diagnoser tas också upp eftersom olika psykiatriska diagnoser ökar risken för hjärt-kärlsjukdom.

De nya riktlinjerna presenteras under måndagen den 30 augusti vid den digitala ESC-kongressen.

Läs mer i riktlinjerna:

Frank Visseren med flera. 2021 ESC Guidelines on cardiovascular disease prevention in clinical practice. European Heart Journal. 2021 DOI:10.1093/eurheartj/ehab484.   

Läs alla nyheter från ESC här. 

Kommentarer

Arbetar du i sjukvården och vill kommentera texten utifrån din yrkesroll?

Klicka här! 

Kommentarer publiceras efter granskning.

 

Petra Hedbom

Teamledare

petra.hedbom@dagensmedicin.se

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev

Se fler branschtitlar från Bonnier News