Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Torsdag22.10.2020

Kontakt

Annonsera

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Hjärta-kärl

Nya blodförtunnare lovande mot venproppar

Publicerad: 14 Februari 2018, 08:19

Foto: Thinkstock

Ett nytt oralt antikoagulantia i tablettform är lika effektivt som injektioner för att varaktigt förhindra nya blodproppar i venerna hos patienter med cancer.


Ämnen i artikeln:

Lungemboli

– Jag tror att resultaten får klinisk betydelse i Sverige. Det är en klar fördel om dessa patienter kan få tabletter framför dagliga injektioner, säger Leif Lapidus, docent och tidigare överläkare vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg, men numera pensionär.

Personer med cancer har en högre risk för blodproppar i ben och lungor. Lågmolekylärt heparin som ges subkutant har länge varit standardbehandling för dessa patienter.

– Men behandlingen avvecklas mer och mer till förmån för nyare orala antikoagulantium, säger Leif Lapidus.

I studien, som publicerats i New England Journal of Medicine, ingick fler än 1 000 patienter från bland annat Belgien. Samtliga hade akuta djupa ventromboser eller lungemboli. Via lottning fick en grupp lågmolekylärt heparin i minst fem dagar följt av Lixiana (edoxaban) som är ett direktverkande oralt antikoagulantia. Den andra gruppen fick enbart dalteparin, ett lågmolekylärt heparin. Det primära effektmåttet var en kombination av återkommande ventromboser eller stora blödningar.

Efter ett år hade det inträffat hos 12,8 procent av patienterna som fått edoxaban. Siffran var nästan densamma hos dem som behandlats med dalteparin, 13,5 procent. Det fanns ingen statistiskt säkerställd skillnad mellan grupperna.

Andelen stora blödningar var dock statistiskt signifikant högre inom gruppen som fått tablettbehandlingen.

För att förenkla för patienten hade Leif Lapidus helst sett att behandlingen med edoxaban skulle ha startat redan dag ett. Att dessa patienter fick heparin under några inledande dagar handlar nog om att forskarna ville ta det säkra före det osäkra, tror han.

– Fast resultaten hade sannolikt blivit lika bra om deltagarna behandlats med edoxaban på en gång. Det har man sett i tidigare studier på venproppar och nya orala antikoagulantia, säger Leif Lapidus.

Att forskarna även inkluderade patienter som inte hade symtom av sina venproppar är en svaghet med studien, anser han.

– Resultaten hade känts ännu tryggare om man valt bort den patientgruppen. Dessa blodproppar är sällan av samma betydelse som propparna som ger symtom, säger Leif Lapidus.

Deltagarna var i snitt 64 år gamla. Studien pågick mellan 2015 och 2017, och är sponsrad av det japanska läkemedelsbolaget Daiichi Sankyo.

Läs mer i abstract:

Gary E Raskob med flera. Edoxaban for the Treatment of Cancer-Associated Venous Thromboembolism. New England Journal of Medicine, publicerad online den 12 december 2017. DOI: 10.1056/NEJMoa1711948

Maria Gustavsson (tjänstledig)

Reporter

maria.gustavsson@dagensmedicin.se

Ämnen i artikeln:

Lungemboli

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev