Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Hjärta-kärl

Nya data visar på skadliga effekter av tung rökning

Publicerad: 11 maj 2009, 13:02

Nya data visar på skadliga effekter av tung rökning

Foto: Foto: Photos.com

EUROPREVENT Efter 30 års uppföljning hade två tredjedelar av storrökande medelålders män dött eller fått hjärtinfarkt, stroke eller diabetes, jämfört med en tredjedel av dem som aldrig rökt. Det visar en ny norsk studie.


Nu kommer nya forskningsrön som pekar på rökningens negativa hälsoverkningar. I en prospektiv studie har norska forskare följt 54 075 landsmän som var 35–49 år när de inkluderades i undersökningen, då de också fick uppge sina rökvanor.

Efter 30 års uppföljning hade 18 procent dött bland männen som aldrig rökt, jämfört med 45 procent bland dem som räknades som tunga rökare. Motsvarande siffror för kvinnor var 13 respektive 33 procent.

Bland dem som överlevt i 30 år uppgav 20 procent av de icke-rökande männen att de fått hjärtinfarkt, stroke eller diabetes, jämfört med 36 procent bland storrökarna. För kvinnorna var siffrorna 14 respektive 24 procent.

När forskarna vägde samman alla effektmått konstaterar de att runt en tredjedel av de icke-rökande männen antingen dött, fått hjärtinfarkt, stroke eller diabetes under perioden, jämfört med två tredjedelar bland de tunga rökarna. Motsvarande siffror för kvinnorna var en fjärdedel och runt hälften.

Den aktuella studien presenterades på kongressen Europrevent som avslutades i Stockholm i lördags, den 9 maj.

De ansvariga forskarna är verksamma vid universiteten i Oslo och Bergen samt vid det norska folkhälsoinstitutet i Oslo.

Läs studien:

Presenterad på Europrevent 2009, se abstract nr M137

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev