söndag28 maj

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Hjärta-kärl

Nya ledtrådar om komprimerad träning

Publicerad: 9 januari 2017, 16:00

Att riva av veckans träningsdos under ett eller två pass i veckan kopplas till positiva hälsoeffekter. Foto: Thinkstock

Att pressa in veckans rekommenderade träningsdos under exempelvis en helg verkar ha viss effekt på risken att dö i förtid, enligt en ny studie i Jama Internal Medicine.

Ämnen i artikeln:

HjärtinfarktHjärtsviktBröstcancerTarmcancerpankreascancer

Maria Gustavsson

maria.gustavsson@dagensmedicin.se


Det är välkänt att träning minskar risken för exempelvis hjärt-kärlsjukdom och cancer. Varje vecka bör vuxna personer vara måttligt aktiva under minst 150 minuter eller intensivt aktiva under 75 minuter, enligt en rekommendation från WHO som också betonar att träningen bör spridas ut över flera dagar. Men att riva av den rekommenderade träningstiden under ett eller två pass i veckan kopplas också till positiva hälsoeffekter, antyder alltså nya fynd.

Studien innefattade fler än 63 500 vuxna personer som besvarade frågor om träningsmönster.  Samtliga deltagare kom från England eller Skottland. Det primära utfallsmåttet var förtidig död i cancer, hjärt-kärlsjukdom eller annan orsak.

Den relativa risken för detta var 30 procent lägre bland deltagare som uppnådde veckans rekommenderade träningsdos på max två pass, jämfört med personer som inte tränade alls. Motsvarande siffra var 35 procent bland regelbundet fysiskt aktiva personer.

Är det alltså okej att skjuta upp veckans träning till helgen? frågar sig två forskare, verksamma vid George Washington University, i en ledarkommentar till studien. Deras korta svar blir: kanske — med hänvisning till att komprimerad träning gav en lägre risk att dö i förtid men att effekten tydligen blir ännu större med regelbunden träning.

En svaghet med studien var att resultaten baserades på självrapporteringar, skriver det internationella forskarlaget bakom publikationen. Majoriteten av deltagarna var vita och möjligtvis kan inte resultaten generaliseras till andra grupper av människor, menar forskarna.

Underlaget till studien samlades in mellan 1994 och 2008. Deltagarna var 40 år eller äldre. En regelbundet fysiskt aktiv deltagare uppnådde veckans rekommenderade träningsdos under sammanlagt tre pass eller fler.

Läs mer i abstract:

Gary O´Donovan med flera. Association of “weekend warrior” and other leisure time physical activity patterns with risks for all-cause, cardiovascular disease, and cancer mortality. Jama Internal Medicine, publicerad online den 9 januari 2016. Doi: 1001/jamainternmed.2016.8014

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev