Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Hjärta-kärl

Nytt bud om nedkylning vid hjärtstopp

Publicerad: 17 november 2013, 21:00

AHA 2013 Det tycks inte spela någon roll om hjärtstoppspatienter kyls ner till dagens standardtemperatur 33 grader eller till 36 grader, enligt en ny svenskledd studie i New England Journal of Medicine.


Ny version kl 9.15 måndag 18 november 213.

Nedkylning är numera rutin för att minska de neurologiska skadorna efter ett hjärtstopp. Men det har aldrig riktigt slagits fast vilken målnivå som ska gälla för kroppstemperaturen, enligt forskare som nu undersökt saken i världens största studie på området.

Deras resultat pekar på att överlevnaden och risken för neurologisk funktionsnedsättning alltså var densamma oavsett vilken av de två temperaturerna som patienterna lottats till att kylas ner till.

– Tidigare studier som pekat på nyttan med nedkylning till 33 grader har varit behäftade med stor osäkerhet. Så vi är egentligen inte överraskade över att vi inte såg någon skillnad mellan grupperna, säger Niklas Nielsen, överläkare vid intensivvårdsenheten på Helsingborgs lasarett och försteförfattare till studien.

Han tror att resultaten kan få betydelse för klinisk praxis.

– Att kyla ner till 36 grader är förmodligen förknippat med färre biverkningar. Det gör det också enklare att avveckla intensivvården för de patienter som börjar vakna, säger Niklas Nielsen.

Fynden skulle enligt forskarna stödja en hypotes om att nedkylningen framför allt är bra för att skydda mot feber som utvecklas efter hjärtstoppet. Bakgrunden är att i en tidigare studie fick många patienter i kontrollgruppen utan nedkylning just feber, vilket var kopplat till sämre prognos. Och i den nu aktuella studien var bägge måltemperaturerna satta för att undvika feber.

– Det kan förstås också finnas andra förklaringar än undvikande av feber. Vi kommer att gå vidare för att se om vi kan upptäcka andra nyanser i materialet som kan bidra till att förstå effekten av nedkylning, säger Niklas Nielsen.

Studien presenterades i går söndag vid den amerikanska hjärtkongressen AHA i Dallas, USA.

Den omtattar totalt 939 vuxna patienter från Australien och flera länder i Europa, däribland Sverige. Efter att de kommit in medvetslösa till sjukhus lottades de till att kylas ner till endera måltemperatur under 36 timmar.

Läs abstract till studien:

Niklas Nielsen med flera. Target Temperature Management 33°C versus 36°C after Cardiac Arrest. New England Journal of Medicine, publicerad online den 17 november 2013. DOI: 10.1056/NEJMoa131519

Carl-Magnus Hake

Reporter

carl-magnus.hake@dagensmedicin.se

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev