torsdag21 september

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Hjärta-kärl

Nytt medel utmanar Plavix

Publicerad: 30 augusti 2009, 06:00

ESC 2009 Den nya trombocythämmaren ticagrelor gav bättre skydd mot nya kardiovaskulära händelser hos patienter med akut kranskärlsjukdom, jämfört med det etablerade läkemedlet klopidogrel.


Sedan flera år är det trombocythämmande läkemedlet klopidogrel (Plavix) en rutinbehandling till patienter med akut kranskärlssjukdom, ett samlingsnamn för instabil angina och hjärtinfarkt med eller utan så kallad ST-höjning på EKG.

En stor svenskledd studie visar nu att den nya trombocythämmaren ticagrelor (Brilinta) kan vara ett bättre alternativ till denna patientgrupp.

I undersökningen lottades totalt 18 624 patienter som behandlats på sjukhus för akut kranskärlssjukdom till antingen behandling med klopidogrel eller ticagrelor. Det primära effektmåttet var andelen patienter som efter ett år drabbats av hjärt-kärlrelaterad död eller icke-dödlig hjärtinfarkt eller stroke.

Detta hade inträffat hos 11,7 procent i gruppen som fått klopidogrel och hos 9,8 procent i gruppen som fått ticagrelor. Skillnaden mellan grupperna var statistiskt signifikant.

Det bättre skyddet i ticagrelorgruppen mot nya kardiovaskulära händelser gällde både patienter som fått eller inte fått invasiv behandling med antingen bypasskirurgi eller ballongvidgning.

Ingen signifikant skillnad mellan grupperna fanns totalt sett när det gällde allvarliga blödningar, vilket drabbade 11,2 respektive 11,6 procent i grupperna som fått klopidogrel respektive ticagrelor.

Ticagrelor var dock kopplat till signifikant fler allvarliga blödningar hos patienter som inte genomgått bypasskirurgi.

Studien har letts av professor Lars Wallentin, vid Uppsala kliniska forskningscentrum, tillsammans med  Robert Harrington, vid Duke Clinical Research Institute i North Carolina, USA.

Undersökningen presenteras i dag, söndag, på den europeiska kardiologikongressen ESC i Barcelona och publiceras samtidigt online av tidskriften New England Journal of Medicine.

Astra Zeneca, som utvecklat ticagrelor, har finansierat studien. Företaget räknar med att lämna in ansökan om godkännande för läkemedlet under fjärde kvartalet 2009 både i EU och i USA.

Ticagrelor kan dock räkna med konkurrens inte bara från klopidogrel, som snart dessutom blir generiskt, utan också från prasugrel (Efient), en annan trombocythämmare som godkänts nyligen.

Prasugrel har visat bättre skyddseffekt än klopidogrel mot nya kardiovaskulära händelser hos patienter som fått invasiv behandling mot akut kranskärlssjukdom men till priset för biverkningar.

Läs hela studien:

New England Journal of Medicine, publicerad online 30 augusti 2009

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev