Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Hjärta-kärl

Nytt proppläkemedel gav inte blödningar

Publicerad: 5 februari 2014, 19:00

En ny antikropp motverkade proppbildning men ledde inte till ökad blödning i försök på kaniner. Det rapporterar svenska och internationella forskare i tidskriften Science Translational Medicine.


Risken för blödningar är en begränsning med alla hittillsvarande läkemedel mot blodproppar. Men de nu aktuella resultaten pekar alltså på ett angreppssätt som tycks sakna den här problematiken.

Forskarna testade en experimentell antikropp som blockerar faktor XII, ett protein i blodets koagulationssystem som man fram tills för några år sedan inte trodde hade någon betydelse för blodets levringsförmåga.

– I nästan 60 år har man känt till att människor som saknar faktor XII inte har en ökad benägenhet att blöda, i motsats till människor som saknar andra proteiner i koagulationssystemet. Därför har forskare inte varit så intresserade av faktor XII.

Det säger Thomas Renné, professor i klinisk kemi vid Karolinska institutet och initiativtagare till studien.

Men för nio år sedan kunde han och hans kollegor visa att möss som saknar faktor 12 inte verkar kunna drabbas av blodproppar, vilket pekade på att det fanns en biologisk funktion trots allt.

Senare visade forskarna att faktor 12 aktiveras på ett unikt sätt vid tromboser via ett ämne som frisätts från blodplättar. Motsvarande sker inte när koagulationssystemet aktiveras vid skador.

– Sedan dess har vi haft som mål att försöka ta fram ett läkemedel mot faktor XII. Vi landade till slut i en antikropp som specifikt blockerar proteinet, säger Thomas Renné, som också är verksam vid universitetssjukhuset i Hamburg, Tyskland.

I den nya studien har forskarna bland annat utvärderat antikroppen i försök på kaniner som fått behandling med så kallad ECMO, en avancerad form av hjärt-lungmaskin. Under sådan behandling är det rutin att ge blodförtunnande läkemedel för att hindra att proppar bildas i maskinens plastslangar.

Forskarna konstaterar att antikroppen motverkade sådana proppar lika bra som det konventionella blodförtunnande läkemedlet heparin. Men när djuren utsattes för sårskador förlängdes inte blödningstiden vid behandling med antikroppen, vilket som väntat var fallet med heparin.

– Blödningar är ett stort problem vid behandling med ECMO. Vår studie visar att blockad av faktor XII här har en klinisk potential, säger Thomas Renné.

Han och hans kollegor planerar nu att studera antikroppen på människor i en fas 1-studie. Syftet är initialt att bekräfta att behandlingen inte ökar blödningsrisken samt att se om den har andra biverkningar.

Ett proppläkemedel som inte ökar risken för blödningar låter nästan som en utopi. Hur stort är intresset från läkemedelsindustrin?

– Det är mycket stort. Många av de stora företagen har tagit fram faktor 12-hämmare, men jag tror ännu inte de har testats kliniskt, säger Thomas Renné.

Bakom studien står också forskare vid Karolinska universitetssjukhuset, universitetssjukhuset i Hamburg samt läkemedelsföretaget CSL.

Läs abstract till studien:

Magnus Larsson med flera. A Factor XIIa Inhibitory Antibody Provides Thromboprotection in Extracorporeal Circulation Without Increasing Bleeding Risk. Science Translational Medicine 2014: 6:222ra17

Carl-Magnus Hake

Reporter

carl-magnus.hake@dagensmedicin.se

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev