Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

onsdag19.05.2021

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Hjärta-kärl

Nytt stöd för statiner till äldre

Publicerad: 6 februari 2019, 08:05

Foto: Getty Images

Även äldre personer över 75 år får mindre risk för hjärt-kärlhändelser genom kolesterolsänkande statinbehandling, enligt en ny meta-analys i tidskriften Lancet. Fynden kan därmed ses som stöd för svenska rekommendationer.


Det är forskare i nätverket Cholesterol Treatment Trialists’ Collaboration som analyserat resultat i 28 randomiserade prövningar av olika statinläkemedel, där alla utom en hade data på individuell deltagarnivå.

Oberoende av åldersgrupp gav en sänkning av LDL-kolesterolet med 1 mmol/L en relativ riskminskning för att drabbas av vaskulära händelser med en femtedel, rapporterar forskarna. Det fanns dock en icke statistiskt säkerställd trend till lite sämre effekt med högre ålder.

Forskarna ser också ”mindre direkta bevis” för nytta av behandlingen hos patienter som var äldre än 75 år och som inte redan hade tecken på etablerad hjärt-kärlsjukdom. Men de anser att evidensläget ändå ger stöd för statinbehandling om patientens risk för hjärt-kärlsjukdom är tillräckligt hög.

Vidare konstaterar forskarna att statinbehandling inte var kopplad till ökad dödlighet i cancer eller av andra icke vaskulära orsaker.

I Läkemedelsverkets senaste rekommendation från 2014 om prevention för aterosklerotisk hjärt-kärlsjukdom står bland annat följande om statinbehandling hos äldre patienter:

”Subgruppsanalyser talar för en likvärdig relativ riskreduktion och därmed större absolut riskreduktion hos äldre. Äldre ska därför erbjudas behandling med statiner på samma indikation som gäller för yngre. För äldre bör indikationen för statinbehandling värderas i relation till uppskattad biologisk ålder snarare än efter kronologisk ålder. Man ska hos äldre ta hänsyn till den ökade biverkningsrisken, till exempel vid polyfarmaci med risk för interaktioner, samt risken för ackumulation av statiner och eventuellt ökad känslighet för biverkningar på grund av generellt nedsatta organfunktioner”.

Läs hela studien:

Cholesterol Treatment Trialists’ Collaboration. Efficacy and safety of statin therapy in older people: a meta-analysis of individual participant data from 28 randomised controlled trials. Lancet, publicerad online den 2 februari 2019. DOI: 10.1016/S0140-6736(18)31942-1

Carl-Magnus Hake

Reporter

carl-magnus.hake@dagensmedicin.se

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev