Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Hjärta-kärl

Oenighet om vårdens bristande effektivitet

Publicerad: 17 juni 2002, 14:07

Enligt Socialstyrelsens rapport "Vårdens värde vad får vi för pengarna i vård och omsorg" präglas hälso- och sjukvården av effektivitetsbrister. Men Landstingsförbundet håller inte med.


-  I fredags, den 14 juni, publicerade Socialstyrelsen en rapport med titeln "Vårdens värde - vad för vi för pengarna i vård och omsorg". Rapporten är ett försök att anlägga ett helhetsperspektiv på hälso- och sjukvård och socialtjänst, då det enligt Socialstyrelsen kan finnas mycket att vinna på en samordning av insatserna för berörda patienter och brukare.  I rapportens sammanfattning skriver Socialstyrelsen att det är troligt att utvecklingen under de närmaste tio åren kommer att innebära ökade behov av vård och omsorg. Samtidigt finns det fler omständigheter som begränsar möjligheterna att skjuta till resurser i tillräcklig grad - vilket gör att kraven på att existerande resurser utnyttjas effektivt skärps ytterligare.  Enligt Socialstyrelsen talar flera förhållanden, både vad gäller vårdens innehåll och dess organisation, för att vårdens och omsorgens resurser skulle kunna användas mera effektivt. Dagens bristande effektivitet förklaras bland annat med orsaker som bristande samverkan, föråldrad vårdstruktur och delad finansiering.  Att den delade finansieringen skulle medföra brister i effektiviteten håller dock inte Landstingsförbundet med om. Samma dag som rapporten presenterades gick förbundet ut med ett pressmeddelande som i ganska skarpa ordalag kritiserar Socialstyrelsens resultat - bland annat menar förbundet att vissa uppgifter, exempelvis att det skulle finnas ett statistiskt säkerställt samband mellan höga primärvårdskostnader och höga totala sjukvårdskostnader, tycks vara helt gripna ur luften.  "Socialstyrelsens rapport innehåller förvisso en hel del värdefulla beskrivningar av tillståndet i svensk sjukvård. Desto tristare är det då att rapporten också rymmer rader av tveksamma tolkningar och alltför långtgående slutsatser på de områden som rör resursutnyttjandet", avslutar Landstingsförbundet.

Annica Lundbäck

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev