Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Hjärta-kärl

Ojämställd behandling vid perifer kärlsjukdom

Publicerad: 26 augusti 2009, 12:30

Fler kvinnor än män drabbas av benartärsjukdom. Men könsskillnaderna slutar inte där, enligt en ny studie. Bland annat får kvinnor mindre förebyggande läkemedel än män.


Ämnen i artikeln:

Benartärsjukdom

I ett forskningsprojekt undersöker Birgitta Sigvant, kärlkirurg vid Centralsjukhuset i Karlstad, förekomsten av benartärsjukdom i befolkningen. Tidigare har hon visat att nästan var femte individ över 60 är drabbad och att sjukdomen är vanligare bland kvinnor än bland män, se Dagens Medicin nr 17/06.

I en ny analys av materialet konstaterar nu Birgitta Sigvant och hennes medarbetare att bruket av förebyggande läkemedel mot kardiovaskulära sjukdomar skiljer sig mellan kvinnor och män.

– Jag blev förvånad över att skillnaden var så tydlig. Vi fann signifikant lägre användning hos kvinnor för alla tre vanliga läkemedelsklasser som brukar ges i förebyggande syfte. Och benartärsjukdom är ändå ett tecken på en tung generell aterosklerotisk börda med hög risk för hjärtinfarkt och stroke, säger Birgitta Sigvant.

Sannolikheten att en man med benartärsjukdom hade fått lipidsänkande läkemedel var 30 procent större jämfört med att en kvinna hade fått det. Motsvarande siffra för betablockerare och/eller ACE-hämmare var också 30 procent och för trombocythämmande medel 60 procent.

I forskningsprojektet ingår drygt 5 000 slumpmässigt utvalda personer mellan 60 och 90 år från fyra demografiskt olika orter och stadsdelar i Sverige. Förekomsten av benartärsjukdom mättes genom att jämföra blodtryck i ankeln och i armen. Deltagarna fick också svara på frågor om bland annat medicinering, rökvanor, svårigheter att gå och smärta.

Birgitta sigvant kan se flera orsaker till det olika bruket av förebyggande läkemedel.

– Det skulle bland annat kunna bero på att färre kvinnor än män söker vård för benartärsjukdom. Det är något som en uppföljningsstudie jag håller på med nu tyder på. Det kan också vara så att män i högre grad tar ordinerad medicin eller att läkaren bedömer män och kvinnor olika.

Birgitta Sigvants studie pekar också på att sambandet mellan rökning och förekomst av benartärsjukdom skiljer sig mellan könen. Kvinnor som rökt i mer än tio år hade ökad risk att vara drabbade av sjukdomen. Män, däremot, kunde ha rökt i mer än 30 år innan ett samband kunde påvisas.

– Det är något som jag aldrig har sett beskrivet tidigare. Men egentligen är det nog inte konstigare än att kvinnor lättare påverkas av alkohol. Kvinnors lägre kroppsvolym och mindre kärl är några saker som kan ha en inverkan, säger hon.

FORSKARE

Namn: Birgitta Sigvant, Eric Wahlberg, David Bergqvist med flera.  Projekt: Riskprofil och bruk av preventiva läkemedel bland kvinnor och män med benartärsjukdom. Finansie­ring: Sanofi-Synthelabo, Hjärt-lungfonden, Kung Gustaf V:s och Drottning Victorias fond och Värmlands FoU-enhet.

Andrea Björkman

Ämnen i artikeln:

Benartärsjukdom

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev