Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Hjärta-kärl

Ökad risk för viss typ av demens vid typ 2-diabetes

Publicerad: 22 september 2020, 11:18

Att ha ett dåligt kontrollerat blodsocker kopplas i en registerstudie till ökad risk för vaskulär demens.

Foto: Getty Images

En studie baserad på svenska registerdata pekar på en ökad risk för vaskulär demens men inte för alzheimer bland patienter med typ 2-diabetes. Men ett välinställt blodsocker kan minska risken.


Ämnen i artikeln:

Diabetes typ 2EASD

Tidigare studier har visat att risken  att drabbas av demenssjukdom är förhöjd hos patienter med diabetes typ 2. Nu har ett svensk-brittiskt forskarlag analyserat uppgifter från det svenska nationella kvalitetsregistret NDR och försökt bena ut om risken är högre att drabbas av vissa kognitiva sjukdomar.

Resultaten, som presenteras på den pågående diabeteskongressen EASD, pekar mot att risken att drabbas av vaskulär demens är 36 procent högre bland personer med typ 2-diabetes jämfört med en grupp icke-diabetiker, matchade för kön och ålder. Risken att utveckla icke-vaskulär demens var 9 procent högre i diabetesgruppen.

Däremot såg forskarna ingen ökad risk för att utveckla alzheimer i studiematerialet. Vaskulär demens orsakas av blodproppar eller blödningar medan alzheimer är en neurodegenerativ form av demenssjukdom.

Naveed Sattar, professor vid University of Glasgow och studiens huvudförfattare, säger att resultaten pekar på vikten av att behandla andra riskfaktorer hos patientgruppen, inte minst i primärvården.

– Att komma till rätta med blodglukosvärden, kolesterol, blodtryck och rökning hos patienter med diabetes är extra viktigt för att försöka minska risken att utveckla vaskulär demens.

Forskarna jämförde också patienter med välinställt blodsocker, definierat som HbA1c under 52 mmol/mol, jämfört med de som hade över 87 mmol/mol. Efter att ha justerat för bland annat BMI, blodtryck och njurfunktion kopplade det höga HbA1c-värdet till en dubbelt så hög risk att utveckla vaskulär demens som det låga värdet.

Varför risken att utveckla just vaskulär demens tycks högre hos patient med diabetes har forskarna inte studerat. Det har heller inte tagit hänsyn till livsstilsförändringar som skett under de sju åren som uppgifterna är hämtade från.

– Det här betyder absolut inte att alla med typ 2-diabetes kommer att utveckla demens, den absoluta risken är fortfarande låg, men med tanke på det ökade antalet personer som utvecklar diabetes typ 2 är vikten av en hälsosam livsstil tydligare än någonsin, säger Naveed Sattar.

Att han började intressera sig för svenska registerdata beror på att han träffade svenska forskare på en EASD-kongress för fem år sedan i Stockholm, ett möte som inte skulle skett vid årets digitala variant.

­– Jag lyssnade på en presentation de hade och ställde en fråga som ledde till ett samarbete och att jag nu är gästprofessor vid Göteborgs universitet, säger han.

Totalt ingick 370 000 vuxna individer med diabetes typ 2 i analysen. Medelåldern i studiepopulationen var 64 år och data hämtades från perioden 1998 och 2013.

Abstract:
C. Celis-Morales med flera. Glycated haemoglobin, type 2 diabetes and the links to dementia and its major subtypes: findings from the Swedish National Diabetes Register

Petra Hedbom

Teamledare

petra.hedbom@dagensmedicin.se

Ämnen i artikeln:

Diabetes typ 2EASD

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev