Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Hjärta-kärl

Oklar effekt av bärbar defibrillator

Publicerad: 9 oktober 2018, 12:02

Genrebild

Foto: Thinkstock

Hjärtinfarktpatienter med hög risk för plötslig hjärtdöd ser ut att få bättre överlevnad om de bär en extern defibrillator, enligt en nypublicerad studie. Men enligt en strikt tolkning av resultaten var detta ett slumpfynd.


Ämnen i artikeln:

HjärtinfarktHjärtsvikt

Patienter med hjärtsvikt och hög risk för plötslig hjärtdöd kan få en implanterbar defibrillator, ICD, som kan känna igen och behandla allvarliga rytmrubbningar.

För patienter som nyligen drabbats av hjärtinfarkt har det dock inte gått att visa gynnsam effekt på överlevnaden av sådan implantation av ICD. Ett internationellt forskarlag hoppades därför att en annan metod skulle ge bättre resultat, nämligen att patienten bär en sorts väst med en inbyggd defibrillator utanpå kroppen.

Men resultaten från studien var långt från entydiga. Enligt det primära effektmåttet, död på grund av arytmi inom 90 dagar, fanns ingen statistiskt säkerställd skillnad mellan gruppen som lottats till bärbar defibrillator och de som enbart fick medicinsk behandling.

Sett till dödligheten totalt sett, alltså oavsett orsak, syntes denna dock bättre i behandlingsgruppen, 3,1 procent jämfört med 4,9 procent. Om detta effektmått var det primära i studien, vilket det var från början, skulle det sannolikt uppfyllt kriterierna för statistisk signifikans med ett så kallat p-värde på 0,04.

Men mätt som sekundärmått betraktas resultatet som ett slumpfynd, konstaterar forskarna, då det krävs högre krav på statistiskt signifikans vid multipla tester.

De skriver också att tolkningen av resultaten i studien kan ha försvårats av att det var svårt att rekrytera patienter till studien och att dödsorsaken kan ha varit svår att definiera i de enskilda fallen.

Totalt ingick 2 302 deltagare från bland annat USA och Tyskland i studien. De hade haft akut hjärtinfarkt och hade en vänsterkammafunktion på 35 procent eller mindre.

Bland dem om som lottats till aktiv behandling utdelades välmotiverade chocker hos 1,3 procent av patienterna, medan 0,9 procent fick felaktiga chocker, alltså utan att de hade livsfarlig arytmi.

Utrustningen säljs inte i Sverige.

Läs abstract till studien:

Jeffrey Olgin med flera. Wearable Cardioverter–Defibrillator after Myocardial Infarction. New England Journal of Medicine 2018; 379: 1 205–1 215. DOI: 10.1056/NEJMoa1800781

Artikeln är uppdaterad med korrekt siffra på deltagarantalet torsdag 11 oktober.

Carl-Magnus Hake

Reporter

carl-magnus.hake@dagensmedicin.se

Ämnen i artikeln:

HjärtinfarktHjärtsvikt

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev