Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

onsdag19.05.2021

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Hjärta-kärl

Oklart vilka som ska få vaccin mot pneumokocker

Publicerad: 29 mars 2006, 09:10

Landstingen har olika åsikter om vilka som ska vaccineras mot den smittsamma bakterien pneumokocker, trots att Socialstyrelsen rekommenderar vaccination till riskgrupper.


Landstingen är oeniga om huruvida vaccination mot pneumokocker bör ingå i det allmänna vaccinationsprogrammet eller inte. Det visar svaren från en enkät som Riksförbundet för barn med cochleaimplantat, även kallad Barnplantorna, låtit göra bland ledande politiker i landstingen.

Totalt har 13 landsting svarat på frågorna. Bara tre av dessa anser att alla barn borde vaccineras mot pneumokocker. Fyra landsting svarar att de inte bör detta medan tre landsting undviker att ta ställning till frågan.

Pneumokocker kan bland annat orsaka blodförgiftning, hjärnhinneinflammation, neurologiska skador eller allvarliga hörselskador och dövhet. Särskilt riskabel anses pneumokockerna vara för barn under två år. Därför har den brittiska hälsomyndigheten beslutat att införa vaccination mot pneumokocker i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn. Även Norge och Nederländerna är på väg att göra detsamma.

I Sverige rekommenderas, enligt en föreskrift från 1994, vaccination av vissa riskgrupper, bland annat dem med immunbristsjukdomar.

Även barn som fått hörselimplantatet cochlea misstänks kunna ha en ökad risk att få pneumokockinfektion, och bör därför erbjudas vaccination, enligt en expertrapport från Socialstyrelsen i fjol.

Få nämner cochleaimplantat  Men enligt enkätsvaren till Barnplantorna har landstingen olika tolkningar av vilka högriskgrupper som bör vaccineras. Immunbristsjukdomar och sjukdomar i mjälten, svarar några. Andra förslag är cystisk fibros, hjärtsjukdomar, lungsjukdomar och barn med låg födelsevikt. Bara 2 av de 13 landstingen nämner cochleaimplantat som en riskfaktor.

- Jag tycker att det är märkligt att man inte har en enhetlighet när det gäller bedömningen av vilka medicinska riskgrupper som ska vaccineras. Risken för att drabbas av en pneumokockmeningit tycks bero på var man bor, säger Ann-Charlotte Gyllenramm, ordförande för Barnplantorna.

Bara fyra av de landsting som svarat på enkäten diskuterar över huvud taget frågan om allmän vaccinering mot pneumokocker. De flesta hänvisar till diskussioner och beslut om detta på högre nivå.

Riksförbundet för barn med cochleaimplantat ska nu lämna enkätsvaren vidare till Socialstyrelsen som planerar att se över om Sverige ska ändra riktlinjer vad gäller allmän vaccinering mot pneumokocker.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev