Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Hjärta-kärl

Olika NSAID hade olika effekt på blodtrycket

Publicerad: 30 augusti 2017, 09:08

Frank Ruschitzka

Foto: Carl-Magnus Hake

Det antiinflammatoriska läkemedlet ibuprofen medförde ett något högre dygnsblodtryck medan det antiinflammatoriska läkemedlet celecoxib inte gjorde det, enligt en ny randomiserad och dubbelblind studie.


Ämnen i artikeln:

ReumatismHögt blodtryckReumatoid artrtitESC

– Den här studien visar tydligt att man inte kan jämställa läkemedel ur samma läkemedelsgrupp. Varje läkemedel har sin särskilda profil, sade Frank Ruschitzka, en av forskarna bakom studien vid en presskonferens på ESC-kongressen.

Han och hans kollegor följde upp blodtrycksförändringen hos 444 patienter med antingen artros eller reumatoid artrit där samtliga bedömdes ha en förhöjd kardiovaskulär risk.

Deltagarna ingick i en större randomiserad studie för att bedöma kardiovaskulär säkerhet av olika antiinflammatoriska läkemedel, NSAID. När resultaten från huvudstudien publicerades förra året i New England Journal of Medicine drog forskarna då slutsatsen att det nyare cox-2-hämmande läkemedlet celecoxib var minst lika säkert som de mer beprövade ibuprofen och naproxen.

När forskarna nu tittade på blodtrycksförändring efter tre månader hade patienterna i ibuprofengruppen fått en höjning av det systoliska blodtrycket med mer än 3 mmHg i median, mätt ambulatorisk 24-timmarsblodtrycksmätare. De som fått naproxen fick en lite mindre höjning och de som fått celecoxib hade ett i stort sett oförändrat blodtryck.

De här resultaten återspeglades också i att högre andel i ibuprofen- och naproxengrupperna hamnade över gränsen för högt blodtryck.

Enligt Frank Ruschitzka och hans kollegor är de nya resultaten samstämmiga med huvudresultaten där ibuprofengruppen hade en statistiskt icke-säkerställd ökad risk att drabbas av kardiovaskulära eller njurrelaterade händelser, jämfört med celecoxibgruppen.

Han betonar dock att doserna som användes i studien var högre än de som används när läkemedlen säljs receptfritt och att resultaten inte kan överföras till sådan användning.

Peter M Nilsson, professor i klinisk kardiovaskulär forskning vid Lunds universitet, tycker att resultaten tillsammans med huvudstudien visar att celecoxib inte allmänt sett är farligare ur kardiovaskulär synvinkel än andra NSAID.

– Detta är intressant då de så kallade coxiberna tidigare varit starkt ifrågasatta. Det kan finnas en blodtrycksskillnad mellan olika NSAID enligt den nya studien och denna är av intresse men är inte påtaglig stor – och inte heller har den jämförts mot placebo, säger han.

Vidare för Peter M Nilsson fram att äldre personer med ledbesvär och NSAID ofta regelbundet går på läkarbesök.

– Då kontrolleras även blodtrycket, vilket kan leda till justering av blodtrycksläkemedel vid behov, säger han.

Läs abstract till den nya studien:

Frank Ruschitzka med flera. Differential blood pressure effects of ibuprofen, naproxen, and celecoxib in patients with arthritis: the PRECISION-ABPM (Prospective Randomized Evaluation of Celecoxib Integrated Safety Versus Ibuprofen or Naproxen Ambulatory Blood Pressure Measurement) Trial.  European Heart Journal, ehx508, DOI: 10.1093/eurheartj/ehx508

Carl-Magnus Hake

Reporter

carl-magnus.hake@dagensmedicin.se

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev