Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Hjärta-kärl

Operation bättre än enbart läkemedel för diabetiker

Publicerad: 15 juni 2009, 17:45

Patienter som har både typ 2-diabetes och kranskärlssjukdom tjänar på att få snabb revaskularisering med bypassoperation. Samma fördel sågs dock inte för ballongvidgning.


Typ 2-diabetes är en riskfaktor för att drabbas av kardiovaskulära händelser som hjärtinfarkt och stroke. Enligt amerikanska forskare bakom en ny studie har det dock varit oklart vilken som är den mest optimala behandlingen för patienter med typ 2-diabetes och etablerad kranskärlssjukdom.

De har därför undersökt om snabb så kallad revaskularisering med antingen ballongvidgning (PCI) eller bypassoperation ger bättre skydd mot död, hjärtinfarkt eller stroke jämfört med om patienterna enbart får läkemedelsbehandling.

I studien ingick totalt 2 368 patienter med typ 2-diabetes och kranskärlssjukdom. En läkare bestämde vilken metod för revaskularisering, PCI eller bypass, som var mest lämplig för varje patient. Därefter lottades de till snabb revaskularisering med den valda metoden eller till en mer avvaktande strategi där revaskularisering enbart utfördes om symtomen på kranskärlssjukdom förvärrades.

Utöver randomisering till snabb revaskularisering lottades patienterna också till att antingen få läkemedelsbehandling baserad på att öka insulinkänsligheten eller att höja insulinnivåerna. I den förra gruppen ingick behandling med metformin och/eller glitazoner. I den senare gruppen ingick behandling med insulin och/eller sulfonureider.

Behandlingsmålen för blodsocker, blodtryck och LDL-kolesterol var de samma för alla studiedeltagarna oavsett vilken typ av behandling de fick. Målvärdet för HbA1c, ett mått på långsiktig blodsockerkontroll var 6,0 procent, enligt gängse svensk mätmetod. Målvärdena för blodtryck och LDL-kolesterol var 13/80 mmHg respektive 2,6 mmol/L.

Efter fem års uppföljning kunde forskarna överlag inte se några skillnader beträffande död eller allvarliga hjärt-kärlrelaterade händelser mellan dem som fått snabb revaskularisering eller enbart medicinsk behandling. De kunde heller inte överlag se några skillnader mellan dem som fått läkemedelsbehandling baserad på att höja insulinkänsligheten eller på att höja insulinnivåerna.

I undergruppen som lottats till bypassoperation eller medicinsk behandling gav dock den förra metoden bättre skydd mot nya allvarliga kardiovaskulära händelser. Under uppföljningsperioden hade 22,4 procent av patienterna som fått bypasskirurgi drabbats av död, stroke eller hjärtinfarkt, jämfört med 30,5 procent i gruppen som enbart fått läkemedelsbehandling. Denna skyddseffekt var ännu tydligare bland bypasspatienter som fått medicinsk behandling baserad på att öka insulinkänsligheten.

Bland de patienter där PCI ansågs vara det lämpligaste alternativet för revaskularisering sågs ingen skillnad i hjärt-kärlinsjuknande mellan dem som fått snabb PCI eller enbart medicinsk behandling.

Förekomsten av biverkningar var generellt den samma i behandlingsgrupperna. Hypoklykemi var dock vanligare bland patienter som fått behandling för att öka insulinnivåerna jämfört med i gruppen som fått behandling för att öka insulinkänsligheten.

Den aktuella studien publiceras i den senaste utgåvan av tidskriften New England Journal of Medicine. Den presenterades också nyligen på den amerikanska diabeteskongressen ADA i New Orleans, USA.

New England Journal of Medicine, 2009; 360: 2503–2515

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev