Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Hjärta-kärl

Överviktiga och smala hade nytta av olika blodtrycksmedel

Publicerad: 7 december 2012, 13:27

Personer med normalvikt och högt blodtryck tycktes få sämre skydd mot hjärt-kärlsjukdom om de använde ett vätskedrivande blodtrycksmedel. Överviktiga hade däremot samma effekt oavsett vilket läkemedel de använde, enligt en studie i Lancet.


Ämnen i artikeln:

Läkemedel

I en ny analys har forskare räknat på data från den stora randomiserade blodtrycksstudien Accomplish. I studien, vars huvudresultat publicerades 2008, fick deltagarna antingen en kombination av en ACE-hämmare och ett diuretikum eller en kombination av en ACE-hämmare och en kalciumflödeshämmare. Studien visade sammantaget på en minskad risk att insjukna eller dö i hjärt-kärlsjukdom för dem som använde kombinationen med kalciumflödeshämmaren.

Nu har amerikanska forskare analyserat data från studien där de delat in deltagarna efter BMI i tre grupper med feta, överviktiga och normalviktiga.

Bakgrunden är paradoxen att överviktiga med högt blodtryck löper mindre risk att drabbas av hjärt-kärlsjukdom än personer med normalvikt och högt blodtryck. Det verkar som att fetman har en skyddande effekt i just det avseendet.

Forskarna ville testa om olika läkemedel var olika lämpade för personer med olika kroppsvikt.

Data om 11 482 patienter utgjorde det sammantagna underlaget. Studien visar att de patienter med normalvikt som hade fått kombinationen med diuretikumet löpte 68 procent högre risk att drabbas av hjärt-kärlsjukdom än dem med högt BMI.

Men kombinationen där en kalciumflödeshämmare användes var lika effektiv oavsett vilket BMI deltagarna hade.

Studieförfattarna tolkar resultaten som att högt blodtryck bland normalviktiga och feta patienter kan ha olika mekanismer.

Peter Nilsson, professor i klinisk kardiovaskulär forskning vid Lunds universitet, påpekar att det är en post hoc-analys, vilket innebär att analysen bygger på resultat från en redan befintlig och redovisad studie.

– Sådana reslutat måste bekräftas i nya randomiserade studier, men de kan utgöra grund för en hypotes, säger han.

Enligt Peter Nilsson kan rökning vara en tänkbar mekanism som ligger bakom de skillnader som analysen pekar på som kan vara svår att helt justera för.

– En rökare med högt blodtryck kan vara smal och i så fall är blodet redan förtjockat. Då kan det tänkas att diuretika ökar den förtjockningen ännu mer med skadliga följder.

En möjlig förklaring till att feta hypertoniker hade bättre nytta av diuretika kan ha att göra med att högt BMI ofta är förknippat med mer vätska i kroppen.

– Med diuretika minskar vätskan och det kan vara gynnsamt för dessa patienter. Diuretika kan alltså vara särskilt användbart hos obesa och överviktiga som har en volymberoende hypertoni, säger Peter Nilsson, och påminner om att de flesta hypertoniker är överviktiga eller feta.

Läs abstract till studien:

Michael Weber med flera. Effects of body size and hypertension treatments on cardiovascular event rates: subanalysis of the ACCOMPLISH randomised controlled trial. Lancet, publicerad online 6 December 2012. DOI:10.1016/S0140-6736(12)61343-9

SAMUEL LAGERCRANTZ

Ämnen i artikeln:

Läkemedel

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev